Megjelent az ISIS Erdélyi Restaurátor Füzetek 14.

Megjelent az ISIS Erdélyi Restaurátor Füzetek 14. 

Az évente megrendezésre kerülő Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia igen fontos esemény az erdélyi kulturális hagyaték őrzését, gondozását felvállaló szakemberek számára. Idén a 15. alkalommal sikerült megszerveznünk a konferenciát, melynek tárgyköre művészettörténeti, népművészeti, helytörténeti, technológiai, műtárgyfelmérési és védelmi, restaurálás-technikai, konzerválási ismeretek átadására terjedt ki.

A konferenciákon elhangzott előadások tartalmát az Isis Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek sorozat rögzíti, a rendezvények után is elérhetővé téve az elhangzottakat az érdeklődők számára. Romániában az ISIS a restaurálást érintő legszínvonalasabb folyóirat, mely hathatósan segíti a szakszerű műtárgy és műemlékvédelmi munkát. A periodikák, melyek digitálisan is elérhetők a www.epa.oszk.hu/isis honlapon, 2008 óta a szakemberek számára értékes információkat hordoznak. A közlemények teljes román fordítása és az angol kivonatok a nem magyar anyanyelvű szakemberek számára is betekintést nyújtanak a cikkek tartalmába.

A NKA Könyvkiadás Kollégiuma, Hargita Megye Tanácsa és a Magyar Képzőművészeti Egyetem támogatásának köszönhetően 500 példányban sikerült megjelentetnünk a 14. kötetet, melyben az előző évi továbbképzés 10 előadójának tanulmánya került közlésre.

Eddigi tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy kiadványunk, azon túl, hogy hasznos tananyag a jövő restaurátorgenerációk képzésében, motiválja a konferencián résztvevő hallgatókat az előadások tartására és közzétételére.

Az ISIS Erdélyi Restaurátor Füzetek kötetei kézikönyvként szolgálnak a szakirányú oktatást folytató hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. Ezek könyvtáraiban fellelhetők és mind a magyarországi, mind a romániai restaurátor hallgatók és múzeumi dolgozók által keresettek.

Károlyi Zita