Megújuló épített örökségünk – Értékmentés a Kárpát-medencében –

Megújuló épített örökségünk

– Értékmentés a Kárpát-medencében –

Haáz Rezső Múzeum
2015. január 21 – március 1. 

1999-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma finanszírozásával a Teleki László Alapítvány bonyolításában indult el a „Határainkon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megóvása és felújítása” című. program. A projekt keretében 1999-tól több mint 300 épületen folytak állagmegóvási és restaurálási munkálatok, és sor került 20 műemlék teljes körű felújítására. 2011-ben újra elindulhatott a határon túli magyar vonatkozású épített örökség felkutatását és megmentését célzó kormányzati program, amely a szerény források ellenére ismét jelentős eredményekről számolhat be, hiszen máig közel harminc erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és felvidéki épület, számos középkori templom felújítása fejeződött be.

A kiállítás ezeket a kincseket mutatja be és egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy az örökség gondozása az utódok nehéz, de szépséges feladata. A tárlat tablóin csupán néhány látható abból a 350 műemlékből, amelyen az elmúlt években munkálatok folytak. A kiállítás a tablók mellett igazi kuriózumokkal is szolgál. Az eredeti mérettel megegyező fotómásolatban látható az éppen restaurálás alatt lévő székelydályai református templom festett famennyezetének néhány kazettája és karzatának mellvédje, megtekinthetők a kárpátaljai Visk református templomának gyönyörűen kifestett barokk padjai. Látható a huszti református templom helyreállított toronysisakjának egyik fiatornya, és a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház falait díszítő kőfaragott domborművek másolata.

A programot bemutató kiállítást 2013 tavaszán a Budai Várban található „Magyarság Házában” rendezték meg. A rendezők – a Bethlen Gábor Alap és a Teleki László Alapítvány – már akkor elhatározták, hogy a tárlatot elviszik azokra a helyekre is, amelyeken a munkálatok folytak. Budapestet követően Técsőn, Beregszászon, Munkácson, Ungváron, Kassán, Rimaszombatban, Nagyváradon, Kolozsvárt és Marosvásárhelyen láthatta a közönség.