Mesaje de pe front

Scrisorile unui artilerist (1914–1918)
12 octombrie 2017 – 12 ianuarie 2018

Expoziţia doreşte să prezinte evenimentele cotidiene ale Primului Război Mondial, viaţa ardelenilor aflaţi pe front ori în spatele frontului, prin prisma unor surse autentice: scrisorile trimise acasă de pe front. Autorul celor 280 de scrisori trimise acasă este artileristul devotat apărării patriei, Pozsony Ferenc, originar din Zăbala (Scaunul Orbai).

Prin utilizarea unui registru stilistic original şi individual, în condiţiile permise de cenzura epocii sensibilizează evenimentele Marii Conflagraţii, iar destinatarii scrisorilor devin parte activă a istoriei epocii. Interogaţiile şi „gândurile trimise acasă” ale artileristului permit cititorului să pătrundă în viaţa membrilor de familie.

Prin datele familiei poate fi urmărită cum artileristul-expeditor „suferind” la declanşarea războiului va deveni o personalitate răspunzătoare pentru destinele patriei la sfârşitul conflagraţiei. Între timp, şi el, şi cei rămaşi acasă trec prin încercări grele şi au parte da multă suferinţă. În acelaşi timp, vizitatorii îşi pot face o imagine şi despre destrămarea definitivă a vieţii ţărăneşti tradiţionale o dată cu terminarea războiului.