MÛVÉSZET A LAPOK KÖZÖTT

MÛVÉSZET A LAPOK KÖZÖTT
– művészkönyv kiállítás –
2013. május 13. – június 23.

Mi is az a művészkönyv?
A művészkönyv képzőművészek által alkotott egyedi, vagy kis példányszámú speciális könyv.
A kortárs művészet fogalomtárában Künstlerbuch, livre d’artiste, artist’s book elnevezéseken rögzült művészkönyv a Mail-Art mozgalomból ered és több mint ötven éves múltra tekinthet vissza.
A hatvanas években kezdődött virágkora, amely napjainkig nyomon követhető. Az fluxus mozgalom, a tárgyművészet, az új realizmus és egyéb irányzatok kiemelték a tárgyakat megszokott környezetükből, újraértelmezték, átírták azok szerepét feltöltve ezeket valamilyen többlettartalommal és szorosabbra fűzve a kapcsolatot a művész és a mű, valamint annak nézője között.
Újabb felvirágzása a 90-es évekre esik, amikor már elvesztette korábbi alternatív, a kelet-európai régióban politikai vonatkozásokkal is gazdagított ízét. A műfaj mára reneszánszát éli, egyetemeken oktatják, biennálékat rendeznek e témában.
A művészkönyv műfajába tartozó alkotások változatos anyag- és formavilág felhasználásával jönnek létre. Így készülhetnek a különleges kivitelezésű papírok mellett textilből, bőrből, fotóból, nyomatból, fából vagy akár kőből, fémből és üvegből is, illetve ezek kombinációiból.
Technikáját tekintve a művészkönyv létrehozásának módjai igen sokfélék lehetnek a különböző grafikai eljárásoktól kezdve a faragványokon keresztül az öntvényekig. Gyakoriak a tárgyszerű, de egyben egyedi megjelenésű könyvtárgyak is. De ide sorolhatóak a korábban meglévő nyomtatványokból átalakított, önálló plasztikai világgal rendelkező könyvek is. A festett laptárgyak és könyvek is beleillenek a művészkönyv fogalomkörébe. Sokszor nem lapozhatóak, inkább különleges kialakításukkal vagy a mögöttük meghúzódó elméleti háttér által hatnak.
Miben is lépi túl a művészkönyv az egyszerű tárgy fogalmát? Miért nem lehet csupán csak tárgyművészetnek nevezni mindazt, amit egy művészkönyv a maga tejességében elénk tár? Mert már puszta megjelenésével is utal arra a sokszínűségre, amely az emberi elme, lélek és képzelet gazdaságának kifejezője. A könyv eszméje fogalmazódik meg bennük a szépség és esztétikum vagy valamilyen gondolati, filozófiai vonatkozású síkon keresztül.

Viselhető könyvek–Forum Künstlerbuch Basel, Svájc
A bázeli Forum Künstlerbuch 2005-ben alakult meg. Megszületését Krassimira Drenska müvésznőnek és egyben a Basel School of Design fakultásának tagjának köszönheti, aki 1999-ben „Project Artist’s book” néven hozott létre egy programot. Ez által elsősorban a régióban élő művészek és diákok számára nyílt lehetőség arr, hogy individuális és innovatív projekteket valósíthassanak meg művészkönyv formájában.
A 19 tagból álló svájci Forum Künstlerbuch Basel alkotóköréből három művész képviselteti magát a kiállításon. A műtárgyak egy része három alkotó közös munkájának eredménye és eredetileg a Corpus Charta címet viselő bulgáriai kiállításra készültek.  A műtárgyak egy a művészek közötti interakción alapuló közös munka eredményeként valósulhattak meg.
A koncepció elhagyja a SZÓ absztrahálását, amely így anyagszerűvé válik és szinte betűk szerint szedve, egy előre meghatározott szabályok szerint működő játék kiindulópontja lesz. Erre az ötletre alapozva egyedülálló, olykor öntörvényű papírból és hasonlóan könnyű anyagokból készült tárgyak születtek meg, és alakultak hétköznapi ruhadarabokká, hogy újra személyes és intim üzenet hordozóivá válhassanak. S bár az üzenet egy vizuálisan felfogható tárggyá alakult, mégis a néző aktív olvasatát követeli meg.
Az itt kiállított tárgyak egy újfajta elnevezéssel élve „viselhető könyvek”-nek nevezhetőek és két rendszer területének találkozásánál pozícionálhatóak: eredetük a nyelv, útjuk és céljuk pedig a test.
Az itt kiállító művészek: Fábia Lívia de Carvalho, Irmgard Basler, Lucas Kunz

A könyv, mint inspiráció – Magyarország: Magyar Művészkönyvalkotók Társasága
A ma már több mint 30 tagot számláló Magyar Művészkönyvalkotók Társasága 1993-ban alakult meg Kiss Ilona elnökletével. Jelenlegi elnöke Szirányi István.
A társaság tagjai a könyv fogalmát tágan értelmezve hozzák létre egyedi művészkönyveiket a “kiterjesztett látás” jegyébe a legkülönbözőbb anyagokból, kreatív megoldásokat alkalmazva, a Magyar avantgard könyvművészet hagyományaira támaszkodva. Tagjai közül többen is jelentős díjak birtokosai (Munkácsy díj, Köztársasági Érdemrend Keresztje, Kossuth díj, valamint nemzetközi díjak) és tanárként is elismertek.
Számos hazai és nemzetközi kiállításon képviselte már a magyar alkotóerőt és kreativitást önálló kiállítások keretében és neves nemzetközi könyvfesztiválok visszatérő vendégeként: Bázel, Frankfurt, Helsinki, Koppenhága, Ljubljana, London, Párizs, Prága, Vilnius.
Az itt kiállító művészek:
Adorján Éva, Árva Ilona, Bornemissza Rozi, Barabás Márton, Butak András, Kiss Ilona, László Bandy, Sejben Lajos, Kelecsényi Csilla, Richter Sára, Store Krisztián, Simon Ilona, Szirányi István, Széchy Bea, Åsa Boström, Pál Csaba, Farkas Rita, Sóváradi Valéria, Mag Krisztina (nem tagja a társaságnak)

A könyv másik élete – Románia/Erdély
A művészkönyv fogalma kevésbé ismert a romániai/erdélyi alkotók körében. Kiállításunkra azonban több kvalitásos művel jelentkeztek, amelyek közül egy válogatást szemlélhet meg a látogató.
A művészek kreatívan dolgozták fel, járták körül a művészkönyv műfaját. Ezáltal olyan műtárgyak születhettek meg, amelyek többlettartalmukkal, ötletességükkel, a múlt, jelen és jövő zajlására reflektálnak. Valamint az emberi psziché kivetüléseiként különleges világaiba invitálnak bennünket, feltárva az elme, gondolat és képzelet szabadságának határtalan lehetőségeit.
A terem ezen részében kaptak helyet a pályázatunkra jelentkező külhoni magyarok is, akik munkáikkal tovább gazdagítják a kiállítás anyagát.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani minden egyes pályázónak.
Az itt kiállító művészek: Adorján Márta, Becsey Zsuzsanna, Berze Imre, Hideg Margit, Lakatos László, Miklós János, Mag Krisztina, Molnár Krisztina, Péter Alpár, Tasi József
A kiállítás kurátora Ferenczi Emőle művészettörténész

 

ART BETWEEN PAGES
– artist’s book exhibition –
13 May – 23 June 2013.

What does artist’s book mean?
Artist’s books are works of art realized in the form of a book. They are sometimes published in small editions, though sometimes they are produced as one-of-a-kind objects referred to as “uniques”.
This genre of contemporary art is called as artist’s book, Künstlerbuch, livre d’artiste. It proceeds in the Mail-Art movement and looks back for a more than 50 years old tradition. Its heyday was in the Sixties, when the fluxus movement, the object art, the new realism and other art directions picked objects out from their average surroundings and reinterpreted them, filling them with extra content.
The next flourishing period started in the Nineties, when the genre had already lost its alternative Eastern European taste enriched with political references. Artist’s book today flourishes again.
Art pieces in the field of artist’s books are made of a wide range of materials and forms. They can be realized with the use of special kinds of paper, textile, leather, photograph, print, wood, as well as stone, metal or glass or the combination of all of these materials.
Artist’s books are technically produced in many ways including graphic methods, carvings, moldings, collages or mixed techniques.  Book-like objects with unique appearance are also frequent. Objects created from earlier existing books or prints can be also mentioned here, as well as painted paper-objects or books. These objects are often not for thumbing through its pages, but for impressing with their special outfit or the conception behind a piece.
How does the artists’ book exceed the concept of a simple object? Why cannot all the things belonging to the field of this genre be called just object art? The answer is that an artist’s book refers to the diversity expressing the richness of the human mind, soul and imagination. The idea of the book is manifested in them through a kind of philosophical, conceptual meaning.

Wearable Books – Artist’s Book Forum Basel, Switzerland
”Artist‘s book Forum”, created in 2005, was initiated in 1999 as ”Project Artist‘s book” by Krassimira Drenska, artist and faculty member of the Basel School of Design. Based on her earlier background as a book designer and as experienced printmaker, she launched a program that enabled students and artists to conceive and pursue an individual project and realize it in the form of an artist‘s book.
There are 3 artists debuting in this exhibition from the 19 members of Artis’s book Forum. A part of the artworks is a result of the cooperation of these tree artists and were originally created for the exhibition Corpus Charta in Bulgaria.
The conception breaks from the abstraction of the WORD, so it becomes materialistic and works as the starting-point of a game formed by predefined rules. Based on this idea, special objects were realized, made of paper or other light materials, which were converted into casual clothes in order to become media of intimate messages. Though the message is transformed into a visually perceptible object, it requires an active reading from the spectator.
The exhibited pieces can be called, with a new label, “Wearable Books” and can be positioned at the border of two systems: their origin is the language, while their way and aim is the body.
Exhibiting artists: Fábia Lívia de Carvalho, Irmgard Basler, Lucas Kunz

The Book as Inspiration – Hungarian Artist’s Book Association, Budapest
Hungarian Artist’s Book Association with more than 30 members was founded with the leadership of the artist Ilona Kiss, its actual chairman is Istvan Sziranyi.
The members of the association are creating their unique artists’ books in terms of the ‘extended vision’, using diverse materials through creative thinking and based upon the Hungarian avant-garde artist’s books traditions. Many of its members have been awarded Hungarian and international prizes.
The association had the chance to represent Hungarian creativity via solo and group exhibitions.  It was also invited to plenty of international festivals and exhibitions in Europe, like Basel, Frankfurt, Helsinki, Copenhagen, Ljubljana, London, Paris, Prague, and Vilnius.
Exhibiting artists: Éva Adorján, Ilona Árva, Rozi Bornemissza, Márton Barabás, András Butak, Ilona Kiss, Bandy László, Lajos Sejben, Csilla Kelecsényi, Sára Richter, Krisztián Store, Ilona Simon, István Szirányi, Bea Széchy, Åsa Boström, Csaba Pál, Rita Farkas, Valéria Sóváradi, Krisztina Mag (not member of the association)

Another Life of the Book – Romania/Transylvania
The idea of artist’s books is a less-known field among Romanian/Transylvanian art-world. Although there were many qualitative art pieces sent for the application. The spectator has a chance to see a selection of those artworks.
The artists treated the genre of artist’s books in a very creative way. The result of their work are art pieces with conceptions and wit, reflecting to the happenings of past, present and future. They invite the visitors to a special world of human psyche, revealing the limitless potential of human mind, thoughts and imagination.
In one part of the hall take place the works of Hungarian artists from abroad enriching the exhibition.
Exhibiting artist: Márta Adorján, Zsuzsanna Becsey, Imre Berze, Margit Hideg, László Lakatos, János Miklós, Krisztina Mag, Krisztina Molnár, Alpár Péter, József Tasi

Curated by Emőke Ferenczi art historian