Múzeumi Füzetek sorozat

Lakatos István: Székelyudvarhely legrégebbi leírása.
Latinból fordította és a bevezetőt írta Jaklovszky Dénes.
Székelyudvarhely. 1990.
id. Hermann Gusztáv: Művelődéstörténeti séta Székelyudvarhelyen.
Székelyudvarhely. 1990.
Albert Dávid: A székelyudvarhelyi vár.
Székelyudvarhely. 1991.
Kordé Zoltán: A székely kérdés története.
Székelyudvarhely. 1991.
Zepeczaner Jenő - Hermann Gusztáv Mihály - Veres Péter (szerk.): Erdély a históriában.
Székelyudvarhely. 1992.
Antal G. László: Situația minorității etnice în Transilvania.
Székelyudvarhely. 1993.
Gergely András: Istoria Ungariei.
Székelyudvarhely. 1993.
Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 1848-ban kiadott jegyzőkönyve.
Reprint. Székelyudvarhely. 1994.
Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányos helyzete Nagyromániában.
Reprint. Székelyudvarhely. 1994.
Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyi tanulmányok.
Székelyudvarhely. 1994.
Pál-Antal Sándor - Szabó Miklós: Egy forró nyár Udvarhelyszéken. Az udvarhelyszéki szabad székelyek és kisnemesek 1809. évi engedetlenségi mozgalma.
Székelyudvarhely. 1995.
Gabriel Andreescu - Ștefan Frătean - Pálok Judit: Legea privind drepturile minorităților naționale și etnice din Ungaria (1993).
Székelyudvarhely. 1996.
Kocsis Károly - Varga E. Árpád: Fizionomia etnică și confesională fluctuantă a regiunii Carpato-Balcanice și a Transilvaniei.
Székelyudvarhely. 1996.
Fekete Árpád - Józsa János - Szőke András - Zepeczaner Jenő: Szováta 1573-1898.
Székelyudvarhely. 1998.
Zepeczaner Jenő: Udvarhelyszék az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszéki eseményekhez.
Székelyudvarhely. 1999.
Zepeczaner Jenő (közzéteszi): Orbán Balázs kiadatlan fényképei. II. kiadás
Székelyudvarhely. 2001.
Pál-Antal Sándor: Marosszék és Marosvásárhely az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején. Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok.
Székelyudvarhely. 2001.
Veres Péter: A Haáz Rezső Múzeum Képtára.
Székelyudvarhely. 2001.
Miklósi-Sikes Csaba: Múzeumok, gyűjtemények a Székelyföldön.
Székelyudvarhely-Sümeg. 2002.
Miklósi-Sikes Csaba: Fadrusz János és az erdélyi köztéri szobrászat a 19. században.
Székelyudvarhely-Sümeg. 2003.
Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből.
Székelyudvarhely. 2005.
Pál-Antal Sándor - Zepeczaner Jenő: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken. Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok.
Székelyudvarhely. 2005.
Demeter István - Miklós Zoltán: Nyikó menti díszített tetőcserepek. Építészeti sajátosságok a Fehér-Nyikó völgyében.
Székelyudvarhely. 2005.
Zepeczaner Jenő (közzéteszi): Orbán Balázs. Emlékszoba Lengyelfalva. Kiadatlan fényképek.
Székelyudvarhely. 2005.
Miklós Zoltán (szerk.):
A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei.
Székelyudvarhely, 2009.
Mihály Ferenc (szerk.):
Mária-tisztelet Erdélyben
Székelyudvarhely, 2010.
Nyárádi Zsolt - Körősfői Zsolt - Sófalvi András (szerk.):
Bronzkori Népek és Vizigótok Székelyudvarhely határában
Székelyudvarhely, 2010.
Vécsi Nagy Zoltán – Patakfalvi Emőke (összeáll.):
XX. századi erdélyi magyar festmények a székelykeresztúri Molnár István Múzeum gyűjteményéből. Székelyudvarhely, 2011.
Veres Péter:
Termés 2012. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. Székelyudvarhely, 2012.
Vécsi Nagy Zoltán (szerk.):
Székely Panteon a képzőművészetben. Székelyudvarhely, 2012.
Sófalvi András:
A székelyudvarhelyi Jézus kápolna. Székelyudvarhely, 2012.
Veres Péter:
Termés 2013. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. Székelyudvarhely, 2013.
Veres Péter: Termés 2014. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában.
Székelyudvarhely, 2014.
Veres Péter: Termés 2015. Székelyudvarhelyi képzőművészek  tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában.
Székelyudvarhely, 2015.
Veres Péter: Termés 2016. Székelyudvarhelyi képzőművészek  tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában.
Székelyudvarhely, 2016.
Veres Péter: Termés 2017. Székelyudvarhelyi képzőművészek  tárlata a Haáz Rezső Múzeum Képtárában.
Székelyudvarhely, 2017.