Székelylengyelfalva

(Székelylengyelfalva)
 
Elkészült a legnagyobb székely, Orbán Balázs emlékszobája, melyet szombat délben Lengyelfalván ünnepélyes keretek közt adtak át. A Hajdó István főesperes által celebrált szentmise után az emlékszoba avatásra összegyűlt közönség báró Orbán Balázs "kastélyához" vonult, ahol Bálint Domokos tanácsos megnyitó beszédében kiemelte a község önkormányzata, a helybéliek, valamint Zepeczaner Jenő, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatójának érdemeit az emlékszoba elkészítésében. Az egykori Orbán-kúriában jelenleg iskola és óvoda működik, ennek egyik szobájában rendezték be Orbán Balázs emlékére az állandó kiállítást. Asztalos Ferenc parlamenti képviselő beszédében az összetartás - állandó és a jelenlegi politikai helyzetben nagyon időszerű - szükségére hívta fel a figyelmet. "Orbán Balázsra figyelni azért fontos, mert egyike azon nagyjainknak, akiknek életútja, emberi tartása, a szülőföldhöz való ragaszkodása példaképül állhat előttünk, hogy el ne tévelyedjünk, és a helyes úton járjunk." Gyarmati Zsolt történész, a csíkszeredai Székely Múzeum igazgatója az emlékszoba szükségességéről, fontosságáról, a turizmusban betöltött szerepéről szólt. Zepeczaner Jenő, mint az emlékszoba kivitelezője és berendezője mutatta be a jelenlevőknek a kiállítást, melyben Orbán Balázs életútjáról kapnak ízelítőt, valamint műveit, a róla szóló írásokat és más dokumentumok másolatait tekinthetik meg a látogatók. Az emlékszobát Hajdó István főesperes áldotta és szentelte meg.
 
Bágyi Bence. Udvarhelyi Híradó, 2006. 10. 09.