Pentru școli

Activități de pedagogie muzeală

Ghid interactiv

Ore de muzeologie: care din punct de vedere al conținutului se leagă de materialul școlar (istorie, istoria artei, fizică, chimie, științele naturii, matematică etc.), totodată valorifică criteriile acestuia în prelucrarea materialului muzeal.

• Dialog: dialogul și formularea întrebărilor este bilaterală, atât educatoarea, cât și vizitatorul au posibilitatea de a formula întrebări, respectiv de a răspunde la acestea. Prin acest dialog îl îndrumăm pe vizitator, ca și partener egal nouă, să realizeze singur unele fapte și corelații.

• Foaie de exerciții: prin diferite exerciții (cu ilustrații, desene, jocuri) îi îndrumă pe participanți să-și însușească singuri unele cunoștințe.

 

 Activități meșteșugărești

Legate de o expoziție actuală

• Activitate de educare muzeală în cadrul căreia se realizează prelucrarea multilaterală a unui subiect anume, focusând din punct de vedere metodologic pe activitatea și creativitatea copilului, pe realizarea unor obiecte (cu o abordare istorică, etnografică sau artistică), pe jocul de rol, de situație și jocul dramatic, prin care se realizează o trăire emoțională și intelectuală. Totodată se formează și viziunea artistică a copilului (educație vizuală) prin propriile creații.