Prezentarea bibliotecii

Istoria Bibliotecii științifice este aceeași cu istoria Colegiului Reformat înfințat în anul 1670. În anul 1698 biblioteca școlară avea doar 23 de titluri . Pe parcursul a aproape 350 de ani biblioteca s-a dezvoltat formând o colecție impresionantă. Istoria bibliotecii a fost pe îndelete relatată de istoricul Zsigmond Jakó în cartea sa Philobiblon Transilvan Dezvoltarea a fost sprijinită de donațiile diferitelor stări sociale din Transilvania, de la simplii cetățeni până la aristocrați magnați. Astfel 17 donații de diferite mărimi, unele suplimentate și de bani considerabili au contribuit la buna functionare a bibliotecii. Majoritatea cărților vechi, înainte de secol 19, au tematică eclesiastică, calvinistă, juridică, ideologică,filologică, filosofică dar  și din cadrul științelor naturii. Datorită celor scrise mai sus cărțile provin din principalele tipografii sau edituri europene și autohtone cuprinzând atât cărți rare cât și moderne pânăn 1944. Biblioteca posedă  2600 cărți străine  apărute inainte de 1700, aproape  4500 volume între 1701-1800, iar în jur de 950 volume ediții transilvănene. 245 manuscrise, 3 incunabule  îmbogățesc colecția. Edituri cunoscute ca Hondius, Jansonius, Elzevir, Bontius, Bertschius, Frobenius,  Oporinus,  Crispinus, Wechelius, Hieratus, Bollifantus, Aldinus sunt prezente pe rafturi.

Majoritate cărților autohtone au fost tipărite la Cluj (cca. 72%), la Sibiu (15%), la Oradea (4%), la Aiud (3,1%), la Alba Iulia, Târgu Mureș, (2%), restul la Șumuleu Ciuc, Brașov, Carei, Bistrița, Blaj. Datorită soartei specifice a cărților biblioteca posedă cîteva unicate: Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium... Tyrnavia, 1735; Tolvaj Menyői: Az arithmetikának... regulákba foglaltatott mestersége , Brașov, 1735; Zey András: Az olajoknak... declaracioja, 1744 etc. Cărți străine unicate: Laeto, Gergio: In conversionem Pauli Apostoli commentarius practicus, Franekera, 1650, Pruforus, Raphael: Disputationum theologicarum de Spiritus Sancti personalitate deitate..., Franekera, 1659, Wendem, Andreas van der: Dissertatio ad selecta dicta v. test. de gradibus exaltationis Christi..., Franekera, 1744.

Róth András