REPREZENTATÍV VÁNDORKIÁLLÍTÁS A GYERGYÓSZÁRHEGYI ALKOTÓKÖZPONT NEGYVENÉVES GYÛJTEMÉNYÉNEK KÉPANYAGÁBÓL

REPREZENTATÍV VÁNDORKIÁLLÍTÁS A GYERGYÓSZÁRHEGYI ALKOTÓKÖZPONT NEGYVENÉVES GYÛJTEMÉNYÉNEK KÉPANYAGÁBÓL

Haáz Rezső Múzeum

2014. november 18 – december 31.

 

,,Legyen a szárhegyi tábor szélesre nyitott ablak a világra, váljék az egész romániai kortárs képzőművészet keresztmetszetévé azáltal, hogy minden stílust, irányzatot befogad és tisztel. […] Szárhegyen mindenki azt fest, rajzol, farag, amit akar. Ami pillanatnyilag nem fog tetszeni a hivatalosságoknak, raktárban fogja várni a jobb időket.” (Zöld Lajos: A víz szalad, a kő marad, Csíkszereda. 1999.) 

Teltek az évek és román-magyar barátságra alapozott alkotótábor leltára évente átlagban negyven alkotással gyarapodott, köztük nagyon sok nagyméretű köztéri szoborral, amelyeket olykor több évig tartó táborozás alatt készítettek. 1988-ig, amikor az akkori hatalom bezáratta az alkotótábort, a szárhegyi gyűjtemény a leltárkönyv szerint már 616 darab képpel rendelkezett. Ennek a leltári anyagnak az is érdekessége, hogy még egyben van, tehát nem hordódott szét, mint az országban megannyi képzőművészeti tábor anyaga. 

Az alapítók nyomdokain haladva, az elmúlt évtizedekben is az Alkotóközpont vezetése igazodott a kortárs képzőművészeti irányvonalakhoz és trendekhez, mintegy nemzetközi kontextusba helyezve az intézményt, éppen ezért célunk egy olyan kiállítás sorozat megvalósítása, amely által bemutathatjuk az elmúlt négy évtizedben Szárhegyen készült alkotásokat. Az az elgondolás szülte az elhatározást, hogy a kétezer darabot számláló gyűjtemény értékesebb annál, minthogy az emeleti szobákban álljon, raktározva. Reprezentatív alkotásokat válogattunk, mondhatnánk, a közép-kelet-európai közelmúlt művészettörténetének talán a legátfogóbb képét mutatják. Ez a gyűjtemény értékét is megnöveli, amely a környéken egyedülálló. E rangos gyűjtemény mindenképp megérdemli, hogy bemutassuk. 

Az alapítók a minőségre fektették a hangsúlyt, ezt tovább kell vinni, és ez már nemcsak Szárhegy gondja kell, hogy legyen, hanem egész Székelyföldé. A mai napig a világ legelismertebb művészei látogatnak a táborba, olyanok, akiknek több ezer eurós alkotásai találnak gazdára aukciós házakban. Az alapítók legfőbb szempontja a minőség volt, a kor elismert alkotóit, a szakma csúcsát hívták meg Szárhegyre. Ez alapkövetelmény nekünk is, még akkor is, ha nehézségben vagyunk. A fiatal tehetségek, a pályakezdők felismerése volt az erőssége a tábornak. Nagyon sok rangos képzőművész van, aki a szárhegyi alkotótáborok által vált azzá, aki. Mindez térségi összefogásnak köszönhető, most is erre van szükség. 

A vándorkiállítás két okból is született. Az egyik, hogy jelenleg nincsen olyan kiállító felületünk, ahol be tudnánk mutatni az elmúlt négy évtizedben Szárhegyen készült alkotásokat, a kastély körüli helyzetet ismerve. Az a tapasztalat, hogy eddig leginkább turisták látogatták a kiállított alkotásokat, és a székelyföldi emberek kisebb hányada tekintette meg.

Czimbalmos Attila, igazgató
Ferencz Zoltán, művészeti vezető