Segíthet megfejteni Székelyudvarhely első rovás emlékét

„Segíthet” megfejteni

Székelyudvarhely első rovás emlékét

 

A Székelytámadt várban június-július hónapokban végzet régészeti kutatások rengeteg új információval gazdagították ismeretinket, illetve számos olyan lelettel bővült a múzeum gyűjteménye, amelyek önmagukban is páratlanoknak nevezhetők. A Bánffy-bástya mellett megnyitott három szelvényben folytatott régészeti ásatás során felszínre került a várfal két és fél méter vastagságot meghaladó – eddig nem ismert – részlete, benne hármas lőrésrendszerrel. Mögötte a bástyába vezető lejtős-lépcsős lejárat feltárására került sor. A harmadik szelvényben napvilágra került a XVII. századi forrásokban említett belső kapu, illetve a fölötte található darabont-ház egyik szobája, sarkában tüzelő maradványaival. A várfalak és belső épületek részleteinek megismerése mellett kimagasló értékű tárgyleletek kerültek a múzeum birtokába. Ezek között kiemelt figyelmet szentelünk a XV–XVI. századi kultúrrétegekből előkerült, rovásjeleket tartalmazó töredékes téglának.

 

Közismert, hogy a székely írás alfabetikus elveken jelöli a hangokat, s néha a többhangértékű jeleket vegyesen is használták (ilyen pl. a székelyderzsi rovásírásos tégla felirata is). Különleges tulajdonsága a ligaturák (két vagy több betű egybeírásának, összekapcsolásának) kiterjedt használata, amely gyakorlat a helymegtakarításra vezethető vissza. Hasonló célt szolgált a hangugratás (a magánhangzók kihagyása) is bizonyos esetekben. A feliratok olvasata a legtöbb esetben jobbról balra halad, s az irány váltakozása egyáltalán nem jellemző.

 

A székely rovás helyesírási gyakorlata lehetővé teszi, hogy egyazon feliratnak többféle értelmezése, olvasata is legyen. Sokszor a kutatók sem jutnak konszenzusra egyazon szövegrész megfejtésekor, éppen ezért nyitott kérdésként tekintjük Székelyudvarhely első rovás emléknek megfejtését. A múzeum gyakorlott szakembert bízott meg a téglatöredék feliratának megfejtésére, de a világháló adta lehetőségekkel élve, nyílt vitára bocsátjuk a kérdést. Bárki segíthet megfejteni a téglába rótt feliratot. Írja meg nekünk az általa értelmesnek vélt szövegváltozatot.