SEJTÉSEK

SEJTÉSEK
Căbuz Annamária festészeti tárlata

Haáz Rezső Múzeum Képtára
2013. március 6 – május 6.

Căbuz Annamária művészetének felfedezése és megismerése során két egymással párhuzamosan létező szellemi világot kell bejárni. Az egyik az illusztrátor, a könyvtervező művész világa, amelyet az irodalom és a képzőművészet állandó párbeszéde határoz meg. A másik a festőművészé, amelyben a határozottságukban is érzékeny gesztusokkal felrakott színek lényegülnek át festményekké.
Căbuz, a marosvásárhelyi Művészeti Középiskola befejezését követően a kolozsvári Képző- és Iparművészeti Egyetem festészet szakán végzett. Most ugyanannak a szaknak a mesterképzőjén tanul. Kiváló illusztrátori munkáját 2009-ben a legszebb könyvnek járó I. díjjal jutalmazták a marosvásárhelyi Könyvvásáron (Wass Albert: A törpe és az óriás). Számos más,hasonló alkotásával hatással volt az erdélyi magyar gyerekkönyvek sajátos arculatának alakításában, olyan művészek mellett, mint Jánosi Andrea, vagy Csillag István.
A festőművész Căbuz Annamária világában nem találunk egyetlen olyan utalást sem, amely tárgyi, természeti, vagy dologi elemeket, motívumokat idézne meg. Ebben az absztrakt környezetben, a drámaian sötét árnyalatoktól kezdve, az életerőt sugárzó színek változatos és lüktető sokaságával találkozunk. Különleges hatással bírnak egyes munkákon a domborműszerűen vastag festékrétegek éppúgy, mint a képszélek buborékszerű kitüremkedései. Esetenként a színek lágyabb, vagy erőteljesebb kontrasztba állításával játszik a térhatással. Bizonyos munkákat nőies érzékenységgel telített hangulat lengi körül. Néha konstruktivizmusra, fauvizmusra utaló jelek is felsejlenek egy-egy festményén, de ezek megmaradnak a futó benyomások szintjén.
Ma a huszonévesek és a fiatal harmincasok nemzedékét Y generációnak nevezik és az információs kor gyermekeiként emlegetik. A generációváltás nem konfliktusmentes, mert az olyan fogalmak, mint az emberi kapcsolatok, az erkölcsi értékrend, a tekintély, a tudás, … gyökeresen megváltoztak. „Megfelelni a régi elvárásoknak, de eleget tenni a jelen kihívásainak” típusú helyzetek, állandó és gyakran feloldhatatlan feszültségforrást jelentenek. Căbuz e generáció tagja és színekbe kódolva ezt jelzi is, hol határozottan, hol visszafogottan. Művészete az illusztrátor és a festő belső habitusában rejlő erők közös eredőjének eredménye.
Căbuz Annamária képei sejtések. A festmények textúrája, az alkalmazott szerkesztési elvek, a színhasználat, az ecsetkezelés külön-külön és együtt is ezt igazolják. Ezeket a sejtéseket olyan, egymással ellentétben álló fogalompárokon át közelíthetjük meg, mint: fény és sötétség, élet és halál, ég és föld, anyag és szellem, nyugalom és mozgás, … vagy a most folyamatában levő nemzedékváltás ellentmondásai.
Azt, hogy ezek a sejtések mikor, hol és hogyan nyernek bizonyosságot, nem tudjuk.
Az alkotó sem árulta el, de gyanítjuk, érezzük, hogy a választ nemcsak a képeken, hanem önmagunkban is keresnünk kell.

Veres Péter