SEPSI 100

Sepsi Lajos életműve a Képtárban

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére megszervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat részeként a Haáz Rezső Múzeum a 100 éve született Sepsi Lajos festőművész, szobrász és művészpedagógus alkotásaiból szervezett kiállítást.

Sepsi Lajos 1923. január 7-én született Székelyudvarhelyen. Iskoláit szülővárosában végezte, mintázást és szobrászatot tanult a helyi Kő- és Agyagipari Szakiskolában, majd 194-1942 között Kolozsváron, az Iris porcelángyárban modellezőként dolgozott. 1942-1944 között a budapesti Magyar Királyi Iparművészeti Főiskola kisplasztika-kerámia szakán két évfolyamot végezhetett el, 1944-ben levente katonának besorozták, majd a németországi keleti harcvonalról került fogságba. 1945-1948 között három évet volt az oroszországi Vlagyimir hadifogolytáborban. Szabadulása után hazajött, ám a Magyarországon végzett tanulmányait nem ismerték el, ezért 1949–1955 között elvégezte a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészet szakát. Tanára és példaképe Miklóssy Gábor volt. Egyetemi évei alatt munkája kijutott Moszkvába, a szocialista országok képzőművészetének első közös seregszemléjére is. 1955-1959 között a Kolozsvárról hazakerült képzőművészek – Orbán Áron, Kraft László, Sepsi Lajos, Maszelka János, Székely József, Nagy György, a már Székelyudvarhelyen tevékenykedő Rössler Károllyal, Verestóy Árpáddal és Teleki Józseffel – művészeti mozgalmat indított el Udvarhelyen. Ugyanarra vállalkoztak, amire a fiatal alkotók egy-egy csoportja valamivel előttük a Zsilvölgyében és jóval azelőtt Nagybányán: egy képzőművészeti hagyomány nélküli kisvárosban festeni, szobrokat faragni tanították az érdeklődőket, és megpróbáltak egy művésztelepet alapítani. Amikor azonban a közös műtermet elveszítették, mindenkinek állás után kellett néznie. Sepsi Lajos 1959-től nyugdíjba vonulásáig rajztanárként tanított a székelyudvarhelyi Tanítóképzőben, közben betanított a Pionírok Házánál. 1998-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan alkotott, főként olajfestményeket készített, munkái rendszeresen jelen voltak a marosvásárhelyi rajoni tárlatokon, a bukaresti Biennálékon és a csíkszeredai kiállításokon. Több tanítványa volt, akiket a művészi pályán elindított.

A Képtárban Sepsi Lajos nagy gonddal, erős színekkel megfestett olajképeit és néhány plasztikáját tekinthetik meg. Figyelemre méltó a táj sajátos szépségeinek megismerésére, a vidék emberi karakterének tanulmányozására vállalkozó alkotó kiváló karakterérzéke, rendkívüli lélekrajza, erőteljes ecsetkezelése. Korosztálya egyik legtehetségesebb alkotója volt, ezért is hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a tulajdonukban levő műveket a kiállítás idejére kölcsönadták és hozzájárultak az képzőművészhez méltó megemlékezéshez: Dr. Balla Árpád, Bartha László, Báncs Ernő Károly, Both Ákos, Fekete Csaba, Gyöngyössy János, Kosztolányi Mária, Kovács Csaba, Kovács Ildikó, Lázár Imre, Nagy Éva-Juliánna, Pataky Anna, Pataky Annamária, Pataky Jenő, Pataky István, Pataky László, Prázsmári Piroska, Szabó Éva, Szentannai Ildikó, Tamás György, Vofkori László, Csíki Székely Múzeum és Maros Megyei Múzeum.

A Haáz Rezső Múzeum Képtára (Kossuth Lajos u. 42. sz. alatti) épületében a kiállítás a január 19-i megnyitó eseményt követően február 28-ig lesz látogatható hétköznapokon 9 és 15 óra között.