SICULICIDIUM 250

 

SICULICIDIUM 250

2014. március 20 – április 30.

 

2014 januárjában, a Habsburg-csapatok által elkövetett 1764-es madéfalvi vérengzés („madéfalvi veszedelem”) 250. évfordulójára emlékeztünk. Ebből az alkalomból a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja és Madéfalva Polgármesteri Hivatala pályázati felhívást intéztek hivatásos képzőművészekhez, a madéfalvi történelmi esemény által megihletett képzőművészeti alkotások elkészítésére. Szabadon választható megközelítési módban, két kategóriában vártak műalkotásokat: klasszikus műfajokban (festészet, grafika, szobrászat) és kortárs médiumok (fotó, videó, digitális technikák stb.) területén. A nagy sikernek örvendő kiírás pályamunkáit szakmai zsűri bírálta, majd kiállítási helyszínként Madéfalva szolgált. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum számára megtiszteltetés, hogy a bemutatót követően első helyszínként intézményünkben megtekinthetők a székelység tragikus eseményét megidéző kortárs képzőművészeti alkotások.

 

Lakatos Mihály, a Balassi Intézet igazgatója a következő képen értékelte a pályázatot:

A döntés nem volt könnyű. Ez abból is kitűnik, hogy a szakemberek végül mindkét kategóriában megosztották a díjakat. A pályázat tétje az volt, hogy kiderüljön: miként „látják”, miként gondolkodnak a Veszedelemről a kortárs művészek. Hogy miként, azt a nézők majd a műalkotások alapján ítélhetik meg. Az mindenesetre előrebocsátható, hogy mindegyik művész a vérmérséklete, érzelmi hozzáállása és a közvetíteni kívánt üzenet szerint dolgozott a beküldött pályaművén. Érdekességként elmondható, hogy a művek zöme – amint az várható volt – Magyarországról és Erdélyből érkezett, de 1-1 műalkotást küldtek Hollandiából, Angliából, Skóciából, Ausztriából és Kanadából is. Az egyetlen nem magyar származású művész, aki részt vett a pályázaton egy igen érdekes kompozícióval, Christa Membrandt, Hollandiából. A felhívásnak igen nagy visszhangja volt, többen egyszerűen csak azért hívtak fel, hogy gratuláljanak, volt aki elküldte a Madéfalvi veszedelem c. Nyirő-regény dramatizált változatát, másvalaki hazafias verseket küldött számunkra (a különböző rendezvényeken való felhasználás céljára), amelyek amatőr költemények, nyilván, de a gesztust értékeltük, míg a Historica zenekar a pályázati felhívás hatására komponált Madéfalvi veszedelem című, heavy-metalos stílusban elkészült dalát küldte el, annak tudatában – írták levelükben -, hogy a pályázaton műfaji okokból nem vehetnek ugyan részt, de a téma érzelmileg megérintette őket, és úgy érezték, hogy mindenképpe tartoznak a madéfalvi áldozatok emlékének… Ugyancsak a pályázati felhívás hatására – de pályázaton kívül – készítette el Móser Zoltán Prima-díjas fotóművész és Tamás Menyhért költő a Holtak vigasza című közös fotóalbumát, amelyet nagy sikerrel mutattak be Madéfalván és Csíkszeredában, január 5-én, ill. 7-én.

Ha csupán ennyi történt volna, már megérte kiírni a pályázatot, de hát itt van a harminc valahány – kiállításra kerülő – műalkotás is. A díjátadáson a pályázatra érkezett animációt és kisfilmeket is bemutatjuk. Ami pedig az alkotások sorsát illeti, az elsősorban az alkotóktól függ, de a Bizottság úgy vélekedett, hogy nagyon jó lenne, ha Madéfalva – egy állandó kiállítás keretében – egyben tudná tartani a 33 alkotásból álló anyagot. Ennek lehetőségét Madéfalva Polgármesteri Hivatala és a Balassi Intézet – Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja is vizsgálja.