SZÉKELY PANTEON

SZÉKELY PANTEON
a képzőművészetben

 – időszakos képzőművészeri tárlat –

2012. március 14 – május 31.

 

Nekem és minden kedves kollégámnak is, akik segítettek létrehozni ezt a paradox módon ideiglenes, mert ebben a mű-együttesi formában egyszeri Panteont - a tisztünk nem volt más, mint a főhajtás és tisztelgés történelem és kultúraformáló - ezen keresztül egyben közösségteremtő - eszményképeink előtt. Szándékunk szerint ezzel a sajátosan székely és mint ilyen, persze magyar Panteonnal próbáltunk hozzájárulni annak a kétnapos konferenciának az emelkedettségéhez, amely legtisztább nemzeti ünnepünk alkalmából kezdődött "Székelyföldi
tudományosság, székely tudósok" címmel itt a székely anyaszéken. Egy tágabb értelmezésű képzőművészeti Panteon létrehozásának igénye nem új az erdélyi képzőművészet történetében, ennek ellenére, a Bányai János által Székelyudvarhelyen szerkesztett "Székelység" éppen hetven évvel ezelőtt, márciusban megjelent számában megálmodott "nagyszékelyek Pantheonja" máig sem jött létre. A közelmúltban, elsősorban a Székely Nemzeti Múzeumban történtek erre vonatkozó komoly lépések, azzal, hogy a Gyárfás Jenő képtárban Panteon címmel hoztak létre egy állandó kiállítást, de ugyancsak ilyen irányú erőfeszítésnek tekinthető a székelyudvarhelyi szoborpark létrehívása is és hogy helyben maradjunk, ebbe az irányba mutatott képtárunk régi kép-együttesének közszemlére tétele is. Másfelől pedig ebbe a törekvésbe illik városunk becses emlékű festőművészének, Maszelka Jánosnak több helyi intézményben fellelhető egyedi szénrajzokból álló portrégalériája is. Az erdélyi képzőművészeink életművén belül, az övéhez hasonló, egyéni kezdeményezésű, alkotói vállalásaként egész sora született a művészi arcképcsarnokoknak. Említhetnénk elsőként, a mindannyiuk példájaként tekintett Barabás Miklós életművét, de a maguk módján és ízlésük szerinti portrésorozatokat készítő olyan művészeinkét is, mint Nagy Imre, Gy. Szabó Béla, Cseh Gusztáv, Hunyadi László vagy Gergely István és ez a névsor még koránt sem teljes. Ezeknek az életműveknek egyes darabjaival jelen kiállításunkon is találkozhatnak.

Vécsi Nagy Zoltán