TEMPLOMOK A FÖLD ALATT

TEMPLOMOK A FÖLD ALATT
Udvarhelyszéki templomok régészeti kutatása 2005-2013 között
2013.augusztus 19 – december 31.

Középkori templomaink tudományos igényű kutatása régiónkban a XX. század végéig politikai okoknál fogva elhanyagolt, mondhatni mellőzött volt, mindössze Keresztúrszéken került sor egyházi épületek régészeti jellegű feltárására (Szentábrahám, Székelykeresztúr), mindemellett a templomjavítások során felszínre kerülő föld alatti jelenségekről néhány esetben vázlatos rajzok vagy feljegyzések is készültek (Bögöz, Felsőboldogfalva). A 90-es évektől felgyorsult a templomok felújításának üteme, melyeket csak alkalomszerűen kísért kisebb-nagyobb lélegzetű régészeti kutatómunka (Székelydálya, Felsősófalva, Farcád).
A szakemberhiány pótlása és a folyamatos templomfelújítások eredményeképpen az elmúlt években széleskörű régészeti kutatómunkára nyílt lehetőség Udvarhelyszék mintegy kéttucatnyi középkori vagy kora újkori templomában, jelentős eredményekkel gazdagítva azok építéstörténetének és vallási, egyházi életének megismerését. A szisztematikus feltárások révén
napjainkra a középkori régészet e speciális szakiránya, az egyházrégészet az udvarhelyszéki archaeológia „húzóágazata” lett.

Jellegük és módszereik révén a templomok kutatását több csoportba sorolhatjuk (zárójelben a kutatások éve).
- Megelőző, leletmentő feltárások: Bikafalva – r.t. (2006), Bágy – r.t. (2006), Telekfalva – r.t. (2007), Székelyderzs – u.t. (2008, 2012), Bögöz – r.t. (2009, 2012), Tordátfalva – u.t. (2010), Székelyudvarhely/Jézus-kápolna (2011), Szentlélek – r.k.t. (2013)
- Szondázások: Székelyudvarhely/Kadicsfalva – r.k.t. (2012), Nagymedesér – u.t. (2013)
- Tervásatások: Kányád – Régi templom (2005-2006), Székelyudvarhely – Kicsi puszta/Szentimre (2006), Máréfalva – Botos-dűlő (2007-2008), Homoródalmás – Tatárkápolna (2008), Fenyéd – Csonkatemplom (2010-2011, 2013), Lövéte – Felső-kiáltódomb (2010-2011, 2013), Homoródszentmárton – u.t. (2011-2013)
- Felmérések, geofizikai kutatások: Parajd – Kápolna-mező (2009), Korond – r.k.t. (2010), Lengyelfalva – r.k.t. (2010), Székelyszáldobos – r.t. (2012), Patakfalva – temető (2012), Székelyudvarhely/Szombatfalva – római katolikus temető (2012), Homoródújfalu – u.t. (2013)
- Terepbejárások során felderített középkori templomok: Székelyudvarhely/Bethlenfalva (2009), Homoródalmás (2010), Homoródkeményfalva (2010), Homoródszentlászló (2011).
Rövidítések: r.k.t. = római katolikus templom; r.t. = református templom; u.t. = unitárius templom