TERMÉS 2012

TERMÉS 2012
– a székelyudvarhelyi képzőművészek időszakos kiállítása a Képtárban –

2012. március 7 – április 30.

Második alkalommal kerül sor a Termés kiállítás megrendezésére, amely székelyudvarhelyi képzőművészek munkáiból ad ízelítőt a művészetkedvelő közönségnek.
Termés 2012. 16 udvarhelyi képzőművész, 31 alkotás. Röviden és szárazon, a számok tükrében, így határozható meg ez a kiállítás. Ám a számok mögött olyan alkotások sorakoznak, amelyek a közelmúltban készültek és mintegy számadásként, utalnak arra az alkotói folyamatra, amely a város képzőművészeti életében az utóbbi időben végbement.
A Haáz Rezső Múzeum Képtára által évente megrendezett Termés kiállítás-sorozatnak az a célja, hogy a város képzőművészeinek kiállítási alkalmat, lehetőséget és teret biztosítson. Ezen túl egy-egy Termés-tárlat feladata az is, hogy a kiállító művészek egymás munkáit jobban megismerjék és az esetleg felmerülő szakmai kérdéseket megvitassák.
Tizenhat művész, tizenhat látásmód, különböző technikák, megannyi rácsodálkozás a hétköznapokra, az élet egy-egy pillanatára, a formák kimeríthetetlen változatosságaira…
Annak ellenére, hogy a realizmus, az impresszionizmus, az expresszionizmus és más „izmusok” jegyei villannak fel számos alkotáson, a tárlat anyagát nem lehet beszuszakolni egyetlen irányzatba sem, mint ahogy nem lehet felcímkézni valamilyen lokális jelleget sejtető jelzővel sem.

Talán, ha a művészek életkora szerint vizsgálódunk – az idősebbektől a fiatalabbak irányába –, akkor egy olyan folyamat halvány körvonalai sejlenek fel, amelyben a XX. századi képzőművészeti tendenciák feloldódni és átalakulni látszanak. Az átalakulás várható eredménye pedig, nagy valószínűséggel, olyan mikrovilágok megjelenése, amelyek a művészek által kialakított saját személyi mitológiákra épülnek majd fel.Berze Imre, Biró Gábor, Elekes Gyula, Jakab András, Kalló László, Kelemen Albert, Kolumbán Antal-József (ifj.), Kubanek László, Lakatos László, Nagy György, Nagy Péter, Szabó János, Török Erzsébet, Török Ferenc, Vass Mária-Magdolna és Zavaczki Walter Levente műveikkel egy érdekesnek tűnő vizuális „utazásra” hívnak. Ne habozzunk „útra” kelni, mert megéri.

Veres Péter