Termés 2017

Székelyudvarhelyi képzőművészek kiállítása
Haáz Rezső Múzeum Képtára
2017. május 30 – július 15.

Termés 2017Új, a hetedik állomásához érkezett a Termés kiállítás-sorozat, amely arra hivatott, hogy a székelyudvarhelyi képzőművészeknek kiállítási, esetenként bemutatkozási lehetőséget biztosítson.

A 2017-es Termés tárlaton 20 képzőművész szerepel 39 alkotással, amelyek többé-kevésbé átfogó és érdekes rálátást nyújtanak arra, hogy mi is történt Székelyudvarhely képzőművészeti életében az elmúlt esztendőben. Jelen tárlat anyaga is szervesen illeszkedik az előző Termés kiállítások anyagához „mozgalmas”, változatos és sokszínű összhatásával.

Gyakorlatilag a kiállító művészek, az itt látható alkotásaikkal egy „ajtót”, „ablakot” nyitnak meg a tárlatlátogató számára, amelyeken keresztül „beléphet”, „beleshet” az illető művész világába. Ahány művész annyi világ, melyeknek virtuális felfedezése, bejárása, feltárása izgalmas kaland. E kaland során pedig olyan szellemi és esztétikai értékekkel leszünk gazdagabbak, amelyek nagy eséllyel beépülnek a tudatunkba, vagy a tudatalattinkba.

Egy másik hozadéka e virtuális utazásnak az a felismerés, hogy az itt kiállítók közül nagyon keveseknek adatik meg az, hogy csak művészetből, azaz csak saját műveik eladásából éljenek meg. Ez természetesen nemcsak itt, hanem a világ minden táján ismert állapot. A művészi alkotó munka mellett megélhetést biztosító munkát is kell vállalni, mert a családot el kell tartani, a számlákat ki kell fizetni, … Állandó, mindennapi kihívások ezek, amelyekkel számolni kell, ám ugyanakkor a művészek habitusából fakadó alkotási kényszernek is teret kell adni, eleget kell tenni. E követelmények egyensúlyban tartása állandó kihívást és megpróbáltatások egész sorát jelentik a képzőművészek számára. Némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy e kettős életforma közötti őrlődés hevében születtek a kiállításon látható művek. Ezt az áldozatvállalást az egyik kiállított alkotás címe – egy bibliai idézet –, magyarázza meg találóan, félreérthetetlenül: Non in solo pane vivit homo...

Berze Imre, Biró Gábor, Bíró Mihály, Jakab András, Kalló László, Kelemen Albert, Kolumbán-Antal Ilonka, Kolumbán-Antal József, Kovács Bori, Lakatos László, Major Barna, Molnos Zoltán, Nagy Péter, Simon Béla, Szabó János, Tamás Borbála, Török Bíró Erzsébet, Török Ferenc, Uliana Gujuman és Vass Mária-Magdolna a Termés 2017 tárlaton kiállított műveikkel egyértelműen allítják és igazolják az előbbi, Máte evangéliumából vett idézet gondolatát, mely magyarul így hangzik: Nem csak kenyérrel él az ember...

Veres Péter