Természetrajzi gyűjtemény

     A székelyudvarhelyi múzeum természetrajzi gyűjteménye dr. Bányai János adományai révén jött létre. Ezt megelőzően, a református kollégium szertárából származó csekély számú tárgy képezte az állományt.

     A világháborúk pusztításai ebben a gyűjteményben sem maradtak nyom nélkül, a tárgyak nagy hányada teljesen vagy részlegesen károsodott. A többszöri költöztetési alkalmak pedig csak tovább súlyosbították a tárgyak állagát. 1971-ben, dr. Bányai János geológus kutató halálát követően, az általa birtokolt geológiai gyűjtemény, valamint a szakkönyvtár a múzeum tulajdonába került. A nagy értékű adomány Bányai János személyének tiszteletére létrehozott emlékszobában került elhelyezésre.

     Az erdélyi ásványvizek szakszerű kutatásai ugyancsak Bányai János nevéhez fűződnek. 1931-től pedagógusi tevékenységet fejtett ki székelyudvarhelyen, s ezzel egyidőben végezte a legeredményesebb kutatásait is. Az általa készített térképek mindmáig alapvető forrásul szolgálnak a kutatók számára.

     A geológiai állomány a romániai, valamint külföldi gyűjtésekből származik. Ezek egy része az emlékszobában kapott helyet; egy hányaduk a szejkefürdői Borvíz Múzeumban van kiállítva. A kőzetek többsége viszont a továbbra is természetrajzi raktárban van elhelyezve.

     1976-tól a természetrajzi gyűjtemény részét képezte: a geológiai állomány, a szaktérképek, madarak, kisemlősök, különféle preparátumok és a herbárium állomány.

     A Bányai hagyatékából származik továbbá 487 herbáriumlap. Ennek feldolgozása már megtörtént, és katalogizálva a Székely Nemzeti Múzeum évkönyvében (Acta Siculica) került publikálásra. Bányai János munkásságának sokoldalúságát új faj (Amphora Banyaiana) felfedezése is igazolja.

     Botanikai állományunkat további olyan 358 herbáriumlap gazdagítja, melyek a nemzeti kulturális örökség részét képezik. Az értékes gyűjteményt Nyárádi Gyula világhírű botanikus adományozta a múzeumnak. A katalógusok publikálása ugyancsak az Acta Siculicaban történt. A botanikai állományt további 353 herbáriumlap teljesíti ki, melyek Pap Sámuel gyűjtései révén kerültek birtokunkba.

     A jelenlegi természetrajzi gyűjtemény 8100 tárgyat számlál, s az alábbi összetételű: növények, gerinctelenek, kisemlősök, preparátumok, madarak, pillangók, kagylók és ásványok. A tárgyak legnagyobb hányada a múzeum gyűjtőterületéhez tartozó terepen volt begyűjtve, majd preparálva, meghatározva és konzerválva. Ezeket az adományok és vásárlások egészítik ki.

Székely Viorica