Tizenhetedik alkalommal - ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek

Közismert, hagyományos formátumában jelent meg az ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 17. száma, az idén ősszel 18. alkalommal megszervezett Erdélyi Magyar Restaurátor Konferencia alkalmából. Kovács Petronellának, a folyóirat alapítójának gondos szerkesztésében közel 200 oldalon a restaurátori tudomány, művészet és kihívások majd minden területét felsorakoztató gazdag tartalommal, magyar és román nyelven, angol tartalmi kivonattal sorolódik be az eddig megjelent többi szám közé.

A kiadványt a Haáz Rezső Múzeum igazgatójának, Miklós Zoltánnak írása vezeti be Gazdag múlt – bizakodó jövő címmel, mely az intézménytörténeten túl bemutatja az új székhelyre költözött kulturális intézményre váró feladatokat és lehetőségeket.

Az utána felsorakozó tanulmányok a következők:
Békési-Gardánfalvi Magdolna, Hofmann Tamás valamint Fehér Sándor: Pásztázó elektronmikroszkóp energia-diszperzív röntgen-analizátorral - (SEM-EDX) anyagvizsgálati módszer alkalmazhatósága régészeti textilek szál- és színezékvizsgálatában I.
Kovács Petronella: Kriptafeltárások restaurátor szemmel
Kürtösi Brigitta Mária: A Mozaik és az Arany - készítéstechnika történeti példákkal
Mester Éva: Védőrács, védősodrony, védőüveg - a díszüvegezések védelmének lehetőségei
Tóth Zsuzsanna: A Magyarországon élő evangélikus szlovákok rézveretes kötései és kialakulásuk
Várfalvi Andrea: Vízérzékeny, textillegyezők restaurálásával kapcsolatos tapasztalatok
Tóth Eszter: Egy avar kori kehely modern kori története
Puskás Éva–Sulyok László: „Levétel a keresztről". Egy festmény újjászületése
Domokos Levente–László Károly: A berethalmi evangélikus templom sekrestyéjében álló kandalló restaurálása

A felsorolt tanulmányok mindegyike a restaurátori munka komoly szaktudást, találékonyságot, műszaki ismereteket, bonyolult alkalmazásokat, biztos kezet, részletes háttérmunkát és adminisztrációs tevékenységet feltételező és igénylő rejtelmeibe és szépségeibe vezeti be az olvasókat, és nemcsak a szakmaiakat.

A kiadvány magas színvonalát a felsorakoztatott olyan lektori névsor is biztosítja, amelynek mindegyike a restaurátori szakma nagy tudású művelőjeként ismert: Bóna István, Görbe Katalin, Kissné Bendefy Márta, Kovács Petronella, Kriston László, Szatmáriné Bakonyi Eszter, Tóth Attila Lajos, Zala Judit.

Ugyanilyen irányt jeleznek a román és angol nyelvű fordítók is: András-Tövissi Júlia, András Zsombor-Adorján, Derzsi Eszter, Márton Krisztina, Puskás Éva, Sirbu Andrea, Szász Erzsébet, Jakab Anna-Mária, Kissné Bendefy Márta, Kovács Petronella, Kürtösi Brigitta Mária, Tóth Eszter.

Románia egyetlen kétnyelvű folyóirata idén is bőséges és minőségi illusztrációval és az érdeklődőket kielégítő nemzetközi szakirodalmi forrásközléssel jelent meg.

(Megvásárolható a Haáz Rezső Múzeum székhelyén)