Új belépők – új partnerek

Új belépők – új partnerek

A Haáz Rezső Múzeum a gyűjteményeinek részét képező műtárgyak gondozása mellett felelősséget érez a város épített öröksége iránt is. Ennek egyik példája, hogy az új múzeumi belépők által Székelyudvarhely épített örökségére szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Hisszük azt, hogy egy igényesen kivitelezett belépőjegy is hordozhat üzenetet. A városba érkező vendégekben felkeltheti az érdeklődést, a városlakóban pedig nyomatékosíthatja a lokális értékek jelentőségét. 
 A megújuló múzeumi belépőket a gyűjteményünkből származó három képzőművészeti alkotással ékesítjük. Mindhárom alkotás – rövidebb vagy hosszabb időn keresztül – részét képezte valamely tárlatnak, most pedig kiemelt szerepet szánunk nekik az épített örökség népszerűsítésében. Az egész-, és fél áron váltható jegyek mellett még tiszteletjegyeket bocsátunk ki, amelyeket a 2014-es év végéig használunk a következő kiállítópontjainkon: a múzeum főépülete, székelyudvarhelyi Jézus-kápolna, székelyudvarhelyi Képtár, székelyudvarhelyi Tompa László emlékszoba, szejkefürdői Borvízmúzeum, székelyszentléleki Tájház, farkaslaki Tamási Áron emlékház.

Hermann Molzer festménye Udvarhely Főterének észak-nyugati oldalát – az egykori Alsó Piacteret – ábrázolja, megörökítve az 1914-es állapotokat. Az Ausztriából származó festő, az egykori Udvarhely Vármegye közhivatalnoka volt, ám az I. világháborúban nyoma veszett. Hollétéről, vagy eltűnésének körülményeiről semmit nem tudunk. Székelyudvarhely főteréről készített festménye, nemcsak képzőművészeti vonatkozásban számít figyelemre méltó alkotásnak, hanem várostörténeti szempontból is fontos műtárgya a Múzeumnak. A topográfiai pontossággal megfestett kép egyik érdekessége, többek között az, hogy a régi mellett látható az új vármegye háza is. A mai központi park Küküllő felőli részén épült egykori, régi vármegye háza, az 1916-os, első román betöréskor égett le.
A múzeumalapító Haáz Rezső festménye a Székely támadt várról egy olyan fantáziakép, amely azt mutatja meg, hogy milyen lehetett egykor ez a hadászati központ. A várépület ábrázolását a festő olyan korabeli életképekkel egészíti ki, amelyek nemcsak hitelesebbé és érzékletesebbé teszik a látványt, hanem kultúrtörténeti szempontból is jelentősek. Ezáltal a néző fogalmat alkothat arról, hogy hogyan is nézhettek ki egykor a darabontok, a lovas harcosok, a városlakók, a korabeli házak, szállítóeszközök. A festmény azon túl, hogy pedagógiai szempontból fontos és értékes alkotás, Haáz Rezső képzőművészeti munkásságának egyik jeles darabjának is számít. 
Az Erdély legismertebb fametszőjének tekintett, Gy. Szabó Béla által készített kép a Jézus-kápolnáról mesterműnek számít úgy képzőművészeti, mint szakmai vonatkozásban egyaránt. A Székelyudvarhely legrégebbi épületének tekintett négykaréjos kápolnát a fametszeten észak-nyugatról láthatjuk. E művészeti ágban kihívásnak számít az ellenfény „beemelése” a kompozícióba. Gy. Szabó Béla e kihívásra válaszolva, az ellenfény által megkövetelt fény-árnyék viszonyokat olyan mesterien oldotta meg, hogy a mű, az erdélyi fametszés egyik legremekebb alkotása lett. Ezért a Jézus-kápolna már nemcsak történelmi és vallási téren jelent értéket, hanem a róla készült fametszetnek köszönhetően az erdélyi képzőművészetben is rangos helyen szerepel.

A megtervezett belépők hátoldalát helyi vállalkozások számára reklámfelületként ajánlottuk fel. Célszerűnek tartjuk azt, hogy a város épített örökségét népszerűsítő belépőjegy hátoldalán székelyudvarhelyi vállalkozás tűnjön fel, ezáltal is erősítve a lokális jelleget. A megállapodások úgy születtek meg, hogy a bizonyos értékű jegyek hátoldala a reklámoztató fél célközönségéhez mérten kerültek kiválasztásra.

A teljes értékű (felnőtt) jegy hátoldalán a GOBÉ márkanév tűnik fel. Ezáltal is megköszönjük a székelyföldi üzletlánc ismételt támogatását, hiszen a múlt évi „Leonardo da Vinci zseniális találmányai” című kiállításunk hathatós támogatását követően, jelen évben a „Múzeumok éjszakája” rendezvényünk főtámogatói feladatkörét is magukra vállalták. 
A csökkentett értékű (diák) jegyek által a Székelyföldi diákigazolvány, vagy más néven a SIC CARD népszerűsítését vállaltuk fel. Egy olyan kezdeményezésről van szó, amely a székelyföldi fiatalok identitástudatát is erősítheti, ezért méltó dolognak tekintjük ezt a kulturális szolgáltatások területén is promoválni.
A tiszteletjegy hátoldalát a székelyföldi LEGENDÁRIUM emblémája dominálja. A szóban forgó vállalkozás mindig is múzeumbarát viszonyulást tanúsított, s mindezek mellett úgy ítéljük, hogy a Legendárium csapata által végzett munka egyértelműen pozitív üzenetet hordoz a régió turisztikai/kulturális kínálatáról.