Új elemmel gazdagodott a szejkei szakrális kert

Új elemmel gazdagodott a szejkei szakrális kert


Az Orbán Balázs sírjához vezető kapusor mellett 1997-ben megnyitott szakrális kert egy olyan állandó szabadtéri kiállítás, amely arra hivatott, hogy helyet biztosítson, az egykori Udvarhelyszék szakrális emlékeinek. E szabadtéri gyűjteményben olyan fejfák, kopjafák, fa- és kőkeresztek, koporsó alakú sírkövek és más típusú sírjelek kapnak helyet, amelyek már elvesztették eredeti szerepüket, de olyan az állaguk, hogy a szabadban továbbra is ki lehet állítani azokat. Történik mindez azzal a céllal, hogy átmentsük a jövő számára azt az eltűnő félben levő motívumkincset és formavilágot, amelyeket ezek a szakrális emlékek évszázadok óta magukon viselnek.
Október végén új elemmel gazdagodott a szejkei szakrális kert. Egy, a lövétei alszegi temetőből származó, 1928-ban készült, ún. „búcsús keresztfa” felállításával bővült a szabadtéri állandó kiállítás anyaga. A Haáz Rezső Múzeumba behozott kereszt, kisebb restaurálási és konzerválási munkák után került jelenlegi helyére.
A lövétei „búcsús keresztfa” magassága 452 cm és szélessége 120 cm. Anyaga cserefa (kocsányos tölgy), a szárak keresztmetszete pedig 12x18 cm. A kereszt vízszintes szárán kúp formájú bádogkupola nyugszik. Ennek alsó pereme áttört bádogdíszekkel csipkézett. Csúcsdísze egy 50 cm magas kereszt. 2–2 fából faragott bojt csüng alá a kereszt vízszintes száráról.
A korpusz öntött vasból készült és két csavarral rögzül a kereszthez.
A kereszt alja ráklábban végződik, amit csavarokkal és vaspántokkal rögzíttettek nagy valószínűséggel 1958-ban.
A kereszten található rövidítések, feliratok, évszámok:
Felső függőleges szár, a bádogkupola alatt: INRI;
Bal vízszintes szár: D. A
Jobb vízszintes szár: J. K.
Alsó, függőleges szár (a sortöréseket „/”-el jelzem):
DICSÉR / TESÉL /OH SZENt / KERESZt / MELYEN / AZ ÚR / JÉZUS / KINT / HALÁLT / SZEN- / VEDEtt / HOGY / ÖDVÖ- / ZÍTHE- / SE A / BÛNÖS / LELKE- / KET: / ÁLÍTA- / TOTT / A SZENT / LÉLEK / ISTEN / TISZTE- /LETÉRE / 1928- / ÉVI MÁR / 12-ÉN /
A rákláb első oldalán ez olvasható: UJI / 1957
A Haáz Rezső Múzeum ez úton köszöni a lövétei egyházközségnek, Mihály János történésznek, a SIGAPRESS kft-nek és a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályának, hogy segítettek megszerezni, illetve felállítani a lövétei „búcsús keresztfát”.
Szöveg:Veres Péter
Fotó: Róth András Lajos