Új székhelyre költözött a Haáz Rezső Múzeum

Új székhelyre költözött a Haáz Rezső Múzeum
(Haberstumpf-villa, Bethlenfalvi út 2–6. szám) 

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum életében igen fontos mérföldkőnek számít a több mint két évtizede húzódó székhely nélküli állapot megszűnése azáltal, hogy egy reprezentatív és korszerű infrastruktúrával rendelkező ingatlanba költözhetett.

Intézményünk új székhelye, a Bethlenfalvi út 2–6. szám alatt található Haberstumpf-villa 1900-ban épült, s a Haberstumpf család nyári lakként használta. Stílusa eltér a többi korabeli udvarhelyi épülettől, a német eklekticizmus ízlésvilágát tükrözi. Tervezője, építtetője és lakója Haberstumpf Károly nevéhez több székelyudvarhelyi és környékbeli épület fűződik. A család két fia az első világháborúban a lengyelországi fronton estek el, ott is vannak eltemetve. Az 1948-ban államosított épületben kapott helyet a megyei tüdőszanatórium, mögötte (a tömbházak helyén) park, fák, sétányok valamint gazdasági épületek voltak. A szanatórium betegei – hálájuk jeléül – az utcafrontra 1955-ben egy székelykaput állítottak, amelyet ma is őrzünk a szejkefürdői kapumúzeumban áttelepítve. 1969-től a város szülészeti osztálya működött itt 1982 augusztusáig. A nyolcvanas években az épületet iskolává alakították, s egészen a kilencvenes évek végéig használták. Haberstumpf Károly feleségének utódai közötti hosszas pereskedés miatt, a rendeltetés nélkül maradt épület állapota nagyon leromlott, hajléktalanok is lakták.

Egyre inkább motiválva a múzeum kilátástalan ingatlangondjai, valamint jövőbe mutató szakmai céljai által, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012 nyarán (célirányosan) megvásárolta a Haberstumpf-villát. Az előkészítési és tervezési időszakot a múzeumi székhellyé alakítás kivitelezése követte. Örömmel nyugtázzuk, hogy az épület korszerűsítése megtörtént, és megnyithattuk a nyaközönség előtt.

875szekelyudvarhelyi-muzeum-1 876szekelyudvarhelyi-muzeum-1 877szekelyudvarhelyi-muzeum-1
878szekelyudvarhelyi-muzeum-1 879szekelyudvarhelyi-muzeum-1 880szekelyudvarhelyi-muzeum-1