Újabb Areopolisz kötet

Az Areopolisz történelmi és társadalomtudományi kutatócsoport 17. évkönyve a helyismereti adatfeltárás és -közlés fontosságára téve a hangsúlyt, átlépi a tudományos – történelmi és társadalomtudományi – tanulmányokat tömörítő kötet műfaji határait. Amint tapasztalhatjuk, a „klasszikus recept” szerint felépített tanulmányok mellett megfér a forrásközlés, az esetvizsgálat, de a visszaemlékezés és az interjú is.

Tartalom:
Bernád Rita-Magdolna: A gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia régi könyvtára
Szász Hunor: Kálnoki Ferenc és Daniel István főkirálybírók konfliktusai
Mihály János: A bethlenfalvi Simon vagy Simó család és bogárfalvi ága
Nagy Miklós Mihály: Orbán Balázs és a földrajzi romantika
Róth András Lajos: A székelyudvarhelyi iskolai önképzőkörök tevékenységéből. 3. A katolikus gimnázium önképzőköri tevékenysége
Bicsok Zoltán: „Két nap óta vígan szól a puska és a gépfegyver…” Válogatás csicseri Orosz Károly hadnagy első világháborús levelezéséből (1917–1918)
Forró Albert: Adatok az 1919. évi sóvidéki lázadás történetéhez
Demeter Csanád: A szentkeresztbányai vasgyár államosítása
Oláh Sándor: 1956-ra alapozott vádkonstrukció Erdélyben, 1961-ben. Eljárások, eszközök és emberek egy tendenciózus politikai vádemelésben
Fodor Béla – Murányi János: „Járd ki lábam, járd ki most…” A székelyudvarhelyi táncház történetéből: 1977–1989
Veres Péter: Beszélgetés Ferenczi Géza régész-történésszel

A kötet megjelenését a Bethlen Gábor Alap és Székelyudvarhely város önkormányzata támogatta.
Szerkesztők: Kolumbán Zsuzsánna és Róth András Lajos.