Unicitatea Dumnezeului

Pasaje din istoria Bisericii Unitariene din Ardeal

Expoziția noastră omagiază proclamarea libertății conștiinței de către dieta de la Turda din anul 1568 și istoria de 450 de ani a Bisericii Unitariene din Ardeal. A prezenta evenimentele celor 450 de ani în totalitatea și profunzimea lor este o întreprindere imposibilă. Ținând cont de aceste limite, încercăm să evidențiem și să prezentăm fără intenția exhaustivității din fiecare secol câteva momente care oglindesc fidel climatul și profilul fiecărei epoci. Obiectele de artă expuse aparțin comunităților unitariene din zona Odorheiului Secuiesc, dar colecția este întregită de obiecte de artă din zona Clujului și de cele din Sânbenedic. Narativa expoziției urmărește succesiunea istorică a evenimentelor începând cu secolul al 16-lea până la oprimarea comunistă din secolul al 20-lea. Această călătorie în timp include în sine și schimbările artistice ale diverselor perioade istorice, sensibilizând evoluția artei religioase începând cu supraviețuirea goticii de dinaintea Reformei, parcurgând epoca renascentistă și climatul puritan al secolelor al 18-lea și al 19-lea până la confluența secolelor 19-20.
Obiectivul nostru este prezentarea și evidențierea importanței spiritualității unitariene din cei 450 de ani nu doar în viața unui pumn de oameni aparținând acestei religii, ci și evidențierea importanței unitarianismului în întreaga cultură transilvană. Aceasta este o comoară cu valoare universală, ca și credința noastră, conform căreia ”Credința e un dar divin”.