Versenyvizsga - 2023. március 1

A Haáz Rezső Múzeum
2023. március 1-jén, 10:00 órától
versenyvizsgát hirdet a következő állás betöltésére

SZAKREFERENS I. szakmai fokozat (felsőfokú végzettség), restaurátori feladatkörrel – meghatározatlan időre

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
a) Kérés a versenyvizsgára való beiratkozáshoz
b) Személyi igazolvány másolata
c) Szakirányú végzetséget igazoló okiratok másolata
d) Munkakönyvi másolat, vagy igazolás, amivel bizonyítható a régiség
e) Erkölcsi bizonyítvány
f) Orvosi igazolás
g) Szakmai önéletrajz

Követelmények:
a) Felsőfokú iskolai végzettség restaurátor szakterületen
b) Kötelező szakmai tapasztalat: minimum 5 év
c) Restaurátori, konzervátori szakterületen szerzett tapasztalat
d) MS Office felhasználói szintű ismerete
e) Idegen nyelv ismerete
f) Rugalmas munkaidőre való nyitottság és csapatmunkára való hajlandóság

Szakirodalom:
a) 311/2003 számú törvény (a múzeumokat és közgyűjteményeket szabályozó törvény)
b) 182/2000 számú törvény (a nemzeti kulturális örökség védelmét szabályozó törvény)
c) 1546/2003 számú kormányhatározat (a kulturális javak restaurálását és konzerválását szabályozó normatíva)
d) Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek.XI– XXI kötetek. Székelyudvarhely, 2011–2022.

A versenyvizsga üteme:
- A jelentkezési iratcsomót 2023. február 24-én 13:00 óráig várjuk a múzeum titkárságán (Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 2-6. szám)
- A versenyvizsgára jogosult személyek névsora 2023. február 27-én 10:00 órától lesz kifüggesztve a múzeum székhelyén.
- A versenyvizsga szakaszai:
2023. március 1-jén., 10:00 órától – írásbeli vizsga;
2023. március 3-án., 10:00 órától – szóbeli vizsga.