WEÖRES 100

13 iulie – 8 octombrie 2017.

Cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la naşterea poetului Weöres Sándor am organizat o expoziţie care îmbină elementele tradiţionale ale unei expoziţii literare cu cele mai moderne jocuri lingvistice interactive specifice mass-mediei.
Jocurile lingvistice creative, care au la bază textele poetice ale lui Weöres Sándor, îndeamnă vizitatorul la gândire activă, din care rezultă cunoaşterea mai aprofundată a poeziei. Peticirea poeziei, desenare de poezie, broderie de cuvinte, răsuflare de idei, formarea textelor poetice în 3D, generare de text poetic prin ciocănit, şi multe alte jocuri interesante îi aşteaptă pe vizitatorii dornici de distracţie spirituală. Sensul vieţii poetului Weöres Sándor era experimentarea muzicalităţii, sonorităţii şi ritmicităţii limbii în procesul scrierii poeziei. A căutat forma ideală a transcrierii gândurilor folosindu-se în mod virtuoz de posibilităţile limbii maghiare. „Munca mea să fie de folos, nu să fie admirată cu gura căscată” mărturiseşte în poezia intitulată „Mărime”. Acestei dorinţe a poetului îi corespunde această parte a expoziţiei realizată în cooperare cu Laboratorul de Tehnologie Creativă a Universităţii de Artă Moholy-Nagy.
Idealul poetic al lui Weöres Sándor a fost „poetul privat de personalitate, care eliberat de propriile sale limite reuşeşte să trăiască totalitatea întregii lumi”. În partea tradiţională a expoziţiei ne permitem să aruncăm o privire şi asupra biografiei extrapoetică, a poetului, care totuşi avea repercusiuni asupra formării lirismului său. Această ordonare tematică am putut reconstitui în primul rând din corespondenţa poetului, din confesiunile sale; am citat cuvintele lui când mărturiseşte despre familia sa, despre profesorii şi prietenii săi, despre evenimentele literare, istorice şi politice pe care le-a trăit. Aici avem posibilitatea de a prezenta publicului manuscrise, fotografii, cărţi şi opere plastice din colecţia Muzeului Literar Petőfi dar şi alte documente din patrimoniul altor instituţii partenere.

Zidul întâmpinării
În faţa vizitatorului intrat în spaţiul expoziţional, dicţionarul începe să se mişte neaşteptat şi prin multitudinea animaţiilor îl invită pe vizitator în sală. Jocurile de cuvinte (calambururile) ale poeziei care dă şi titlul expoziţiei prind viaţă pe zidul întâmpinător în desenele caracteristice stilului poetului. „Făpturile de cuvinte” zboară în direcţia sălii, fac salturi, se dau de-a tumba, aidoma figurilor fanteziei poetice.

Călătorii
Pe mapamond se pot vedea acele locuri pe care, în pofida restricţiilor din epocă, poetul le-a vizitat. Imaginile, poeziile şi diversele documente rememorează amintirile şi atmosfera legate de oraşele respective.

Broderie de cuvinte
Poezia cu acest titlu se compune doar din 16 cuvinte, ordonate în formă de grilă 4x4, fără semne de punctuaţie. Chiar şi titlul sugerează că poezia nu trebuie citită rând pe rând, ci, utilizându-se tehnica broderiei, legând cuvintele între ele, să descoperim cât mai multe structuri de cuvinte cu sens diferit. Astfel, din lanţul de cuvinte, desluşit de cititorii-vizitatori se creează o adevărată colecţie de broderie din ce în ce mai bogată.

Pipăire de poezie
Ce am simţi dacă am putea pipăi o poezie? Printr-o tehnică specială, am transformat poeziile în obiecte tridimensionale şi le-am imprimat cu o imprimantă 3D. Pe suprafaţa corpului cilindric, proeminenţe lungi şi scurte, moi şi înţepătoare fac palpabile ritmul şi intonaţia poeziei.

Poezie prin ciocănire
Lirica lui Weöres Sándor ne aminteşte instantaneu de muzicalitatea versurilor. Poezia cu acest titlu, într-un mod distractiv ne călăuzeşte în ritmica poeziei: ritmul poeziilor apărute pe ecran trebuie redat prin ciocănire. Indiferent de vârsta vizitatorului, merită o încercare! Dacă reuşiţi, următoarea poezie va fi mai dificilă...

Poezii-fructe
Ţinând fructele în mână, putem asculta despre ce ne povestesc. Merele, păduceii şi strugurii conţin câte o poezie sau rimă mai mult sau mai puţin cunoscută de copii.

Desen de poezie
Vizitatorul poate trăi sentimentele care se degajă din condeiul poetului. Putem desena, putem experimenta crearea unor noi poezii. În timpul trasării unor linii, auzim poeziile tocmai de acolo, unde ne aflăm în desenarea liniilor. Datorită acestei instalaţii prin creaţiile proprii putem descoperi plăcerea scrisului, dar şi dificultăţile şi posibilităţile ei.

Răsuflare de idei
Vizitatorul poate inspira şi expira ideile şi gândurile poetului. Cu fiecare răsuflare, pe ecran apar noi şi noi strofe din poezie. Instalaţia sugerează frumuseţea, dar şi fragilitatea ideilor şi gândurilor poetice.

Peticire de poezie
Fabulele poetului au prins viaţă. În acest joc interactiv, literele prind viaţă şi putem prinde lumina cu mâna. Să le căutăm, să le prindem şi să le punem la locul lor cuvintele hoinare!