XXI. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

2021. október 4 – 8.

PROGRAM

Október 4. (hétfő)
10:00 Megnyitó a Városháza Szent István termében
Dr. Miklós Zoltán, Haáz Rezső Múzeum igazgatója
  A résztvevőket köszönti:
Pálfi Kinga
, Székelyudvarhely alpolgármestere
  ELŐADÁSOK – PRELEGERI
  Moderátor: Márton Krisztina
10:20 Nemes L. Ágnes
Állományvédelmi feladatok digitalizálás előtt
Sarcini de protejare a patrimoniului înainte de digitalizare
10:45 Moór Anikó
Eljárások a falikárpitok restaurálásában
Procedee de restaurare ale tapiseriilor de perete
11:10 Hutai Gábor
III. Béla király és Antiochiai Anna sírleleteinek sorsa: restaurálások és rekonstrukciók
Reconstruirea și restaurarea relicvelor din mormântul Regelui Béla al III.-lea și Anna de Antiohia
  Kávészünet
12:00 Pelles Edit
Két régészeti „in situ” lelet restaurálása és másolat készítése
Restaurarea și realizarea copiei a două mostre arheologice „in situ”
12:25 Dr. Dumitrescu Raluca Marilena
Három festett óra restaurálása. Etikai, esztétikai és funkcionális kritériumok
Restaurarea a trei ceasuri pictate. Criterii etice, estetice și funcționale
12:50 Thurnayné Mijátovits Zorka – Peller Tamás
A PIM új, a Huntékához kapcsolódó restaurálási moduljának bemutatása
Prezentarea noului modul de restaurare legat de baza de date Huntéka al Muzeului de Literatură Petőfi
13:15 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán
  Ebédszünet
  ELŐADÁSOK – PRELEGERI
  Moderátor: Márton Krisztina
15:30 Dr. Bogdan Ungurean – Dr. Cornelia Bordaşiu
A Văratec-i „Urunk Színe Változása” Kolostor templomának ikonosztázából leszerelt alkotóelemek restaurálására irányuló beavatkozások (Neamț megye, Románia)
Intervenții de restaurare efectuate pe elementele demontate din iconostasul aparținând Biserici „Schimbarea la Față” de la Mânăstirea Văratec (jud. Neamț, România)
15:55 Szász Hunor
A belvárosi református templom toronygombjában talált dokumentumok
Documente găsite în clopotnița bisericii reformate din centrul orașului
16:20 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán
16:45 Székelyudvarhelyi belvárosi református templom megtekintése
Vizitarea bisericii reformate centrale din Odorheiu Secuiesc
   
  Október 5. (kedd)
  ELŐADÁSOK – PRELEGERI
  Moderátor: Lázár Prezsmer Kinga
9:00 Balogh Sándor
Könyvek dobozban
Cărți în cutie
9:25 Dr. Terdik Szilveszter – Pataki Anikó
Egy erdélyi eredetű, posztbizánci liturgikus textil az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében
O piesă textilă folosită în liturghia post-bizantină originară din Ardeal, aflată în colecția Muzeului de Arte Aplicate
9:50 Mara Zsuzsanna
Szent Borbála és Szent Katalin későgótikus faszobrok restaurálása
Restaurarea statuilor de lemn ale Sfintelor Barbara și Ecaterina din perioada goticului târziu
10:15 Dr. Morgós András
A magyar restaurálás vegyészei és restaurátor laboratóriumai a II. világháború előtt
Restauratori-chimiști maghiari și laboratoare de restaurare înaintea celui de al II-lea Război Mondial
10:40 Kávészünet
11:10 Szabó Melinda – Várhegyi Zsuzsanna
A szolnoki várból származó 13. századi cipő restaurálása
Restaurarea unui pantof din secolul 13, provenit din cetatea Szolnok
11:35 Sánta Sára – Tóth Zsuzsanna
Scheurl könyvei – „Egy német humanista diplomata könyvei az OSZK-ban” 
Cărțile lui Scheurl – „Cărțile unui diplomat umanist german, aflate la Biblioteca Națională Széchenyi”
12:00 Kürtösi Brigitta Mária DLA
Korábbi beavatkozások láthatatlan kockázatai. A Budapest-Fasori Evangélikus templom homlokzatát díszítő Róth Miksa mozaik újrarestaurálásának kihívásai
Riscurile nevăzute ale unor intervenții mai vechi. Provocările unei noi restaurări a mozaicului realizat de Miksa Róth pe frontispiciul bisericii evanghelice din Fasor–Budapesta
12:25 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán
12:45 Ebédszünet
15:00 Legújabb régészeti feltárások eredményei Székelyudvarhelyen: Székelytámadt vár és Jézus-kápolna (találkozó a Székelytámadt vár bejáratánál)
Cele mai noi rezultatele arheologice din Odorheiu Secuiesc: Cetatea Székelytámadt și Capela Isus (loc de întâlnire: intrarea cetății)
  Múzeumlátogatás:
  • TÖVISEKEN ÁT… Fejezetek a székelyudvarhelyi Református Kollégium 350 éves múltjából
  • Ki mondaná, hogy e hely csatatér. Régészeti kutatások a segesvári harctéren 2018–2019
  • Az 1848–49-es szabadságharc aradi ereklyéi
  • PULZUS – X. Székelyudvarhelyi Művésztelep

A kiállításokat bemutatja: Szász Hunor és Miklós Zoltán

Vizitarea muzeului:

  • PRIN SPINI... Capitole din istoria de 350 de ani a Colegiului Reformat din Odorheiu Secuiesc
  • Cine ar spune că acest loc a fost un câmp de bătălie. Cercetări arheologice pe câmpul de luptă de la Sighișoara, 2018–2019
  • Vestigiile revoluției 1848–49 din colecția de relicve pașoptiste din Arad
  • PULS – Tabăra de creație Odorheiu Secuiesc, ediția X.
Expozțiile prezentate de Szász Hunor și Miklós Zoltán
   
  Október 6. (szerda)
  ELŐADÁSOK – PRELEGERI
  Moderátor: Róth András Lajos
09:00 Mester Éva DLA
170 éves ismeretlen hazai üvegfestmény kutatása
Cercetări asupra unui vitraliu necunoscut, vechi de 170 de ani, din Ungaria
09:25 Juhász Gábor
Restaurálás vagy rekonstrukció? Drágakövekből, egzotikus anyagokból készült műtárgyak restaurálási problémái az Esterházy-kincstárban
Restaurare sau reconstituire? Problema restaurării obiectelor de artă, realizate din materiale exotice sau pietre prețioase aflate în Tezaurul Esterházy
09:50 Szabóné Szilágyi Mária
Restaurálás vagy rekonstrukció? Agyarból készült műtárgyak restaurálási problémái az Iparművészeti Múzeum ötvösgyűjteményében és az Esterházy-kincstárban
Restaurare sau reconstituire? Problemele restaurării pieselor de artă realizate din fildeș, aflate în colecția de orfevrărie a Muzeului de Arte Aplicate și în Colecția Esterházy
10:15 Kávészünet
10:40 Hargitai Ottó
Erdei Dezső „Vízhordó fiú” című kisplasztikájának restaurálása
Restaurarea sculpturii lui Erdei Dezső cu titlul „Băiatul cărând apă”
11:05 Lángi József
Falképfestészeti emlékek megőrzése, konzerváló jellegű bemutatása
Conservarea picturilor murale de patrimoniu și prezentarea modalităților de conservare
11:30 Bóna István habil, DLA
Egy szokatlan resturálás. A bodajki Segítő Szűz Mária plébániatemplom főoltárának, két mellékoltárának és a karzat korlátjának a restaurálása
O restaurare neobișnuită. Restaurarea altarului principal, a celor două altare laterale și a balustradei corului bisericii parohiale a Sfântei Fecioare Maria din Bodajk
11:55 Czifrák László DLA
A templomi ólmozott díszüvegek restaurálásának és állagmegóvásának lehetőségei, a beavatkozás mértékének szempontjain keresztül
Posibilități de restaurare și conservare a vitraliilor bisericești din punctul de vedere al gradului de intervenție
12:20

Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán
Konferencia zárása

  Tanulmányi út
15:00 Indulás a Márton Áron térről
Székelyszentlélek, római katolikus templom – Szejkefürdő, székelykapu sor; Borvízmúzeum
Bisericani, biserica romano-catolice – Băile Szejke, porți secuiești, Muzeul apelor minerale
   
  Október 7. (csütörtök)
08:00 Indulás a Hajnalcsillag Panzióból
Rugonfalva, református templom – Agyagfalva, református templom – Székelymuzsna, református templom – Felsőboldogfalva, református templom
Rugănești, biserică reformată – Lutița, biserică reformată – Mujna, biserică reformată – Feliceni, biserică reformată
   
  Október 8. (péntek)
08:00 Indulás a Hajnalcsillag Panzióból
Ecel, evangélikus templom – Küküllőalmás, református templom – Somogyom, evangélikus templom – Küküllőkőrös, evangélikus templom – Darlac, evangélikus templom – Szászivánfalva, evangélikus templom
Ațel, biserica evanghelică – Alma, biserică reformată – Șmig, biserica evanghelică – Curciu, biserica evanghelică – Dârlos, biserica evanghelică – Ighișu Nou, biserica evanghelică
  Minden kedves vendégünknek hasznos tanácskozást és kellemes időtöltést kívánunk.
Dorim tuturor oaspeților noștri conferință utilă și ședere plăcută.