XXI. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

- szakmai beszámoló -

A 21. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia megrendezésére 2021. október 4-8. között került sor a Haáz Rezső Múzeum főszervezésében Székelyudvarhelyen, a Városháza Szent István dísztermében. A másfél évtizedes hagyománnyal rendelkező szakmai találkozó résztvevői a múzeumokban dolgozó gyűjteménykezelők és restaurátorok, egyetemi hallgatók, önálló restaurátor művészek és olyan szakemberek, akik a műtárgyak korszerű megőrzésével foglalkoznak. A konferencia elméleti és gyakorlati témák feldolgozása területén bontakozott ki. Az elméleti ismeretek gazdagítása előadások, szemináriumok révén valósult meg. A fő témakör a „Restaurálás igen\nem?” – a restaurálás szükségességének vagy esetenként az ellene szóló tényezők meghatározásának kérdése volt. A témában elhangzó általános jellegű előadások mellett, az esettanulmányok szintjén egy-egy tárgy restaurálási problémáival is megismerkedhettek a hallgatók. Ezek illusztrált, digitális diabemutatókkal kísért prezentációk keretében valósultak meg.

A három napos elméleti oktatás alkalmával 22 előadást hallgathattunk meg magyarországi, romániai restaurátorok tolmácsolásában, akik tapasztalatikat, munkájuk eredményeit osztották meg a résztvevőkkel. A zömében magyar nyelvű előadók sorát román anyanyelvű kollegák bemutatói színesítették, ezáltal is biztosítva a magyarországi és romániai restaurátor szakmai közösség közti kapcsolatteremtést. A szervezők számára prioritás ezúttal is, hogy az elhangzót előadások közlésre kerüljenek a kétnyelvű ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek című periodikában. Romániai viszonylatban ez az egyetlen olyan szakfolyóirat, mely magyar és román nyelven írt cikkeivel, angol nyelvű kivonataival tájékoztat a legújabb szakmai megvalósításokról. A már nemzetközi jelleget öltő restaurátor konferencia elismert fórumává vált a hazai és környező országok magyar anyanyelvű restaurátorainak A konferencia célkitűzése a múzeumokban dolgozó szakemberek mellett más tudományterületek képviselőivel való összefogás és együttműködés kezdeményezése, mely hozzásegíti az állományvédelemmel, műtárgyak konzerválásával és restaurálásával foglalkozó szakemberek eredményes munkáját. A konferencia közösségi és magánbeszélgetései elmélyíti a szakemberek közti kapcsolatrendszert. A továbbképzéshez hagyományosan kapcsolódik bizonyos helyreállítási/restaurálási munkálatok helyszíni megtapasztalása is. A konferencia első napját a székelyudvarhelyi belvárosi református templomban zajló teljeskörű felújítási munkálatok szemlézése zárta. A második nap előadási tömbjei is további székelyudvarhelyi objektumoka meglátogatásával egészültek ki: a Székelytámadt vár régészeti feltárásán, illetve a Jézsu-kápolna restaurálási munkálatait követő állapotfelmérésén vettek részt. A harmadik napon a szejkefürdői székelykapu sor restaurálási munkálatait tekintették meg és a székelyszentléleki római katolikus templom felújításán szemlézték.

A konferencia kétnapos tanulmányúttal folytatódott, melynek során udvarhelyszéki (Rugonfalva- református, Agyagfalva-református, Székelymuzsna-református, Felsőboldogfalva-református) és szászvidéki (Ecel-evangélikus, Küküllőalmás-református, Somogyom-evangélikus, Küküllőkőrös- evangélikus, Darlac-evangélikus, Szászivánfalva-evangélikus) műemléktemplomokat látogatnának meg a résztvevők, ahol az elmúlt három év során történtek beavatkozások.

Az öt napos szakmai program legtöbb résztvevője a (magyarországi és erdélyi) múzeumokban dolgozó restaurátorok, konzervátorok, gyűjteménykezelők és egyetemi hallgatók, de a bejelentkező és meghívott szakembereken kívül más érdeklődésű egyének is részt vettek, akik a szakmaiságon túl hely- és művelődéstörténeti ismeretekhez jutottak. Lévén, hogy az előadások a székelyudvarhelyi városháza dísztermében nyitottak és díjmentesen látogathatók voltak, ismeretterjesztő jellegűek miatt több helyi értelmiségi is időszakosan részt vett a bemutatókkal színesített látványos előadásokon.