XXII. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

- szakmai beszámoló -

A konferencia megszervezését a Haáz Rezső Múzeum sikeres pályázata által a Bethlen Gábor Alap támogatta!

A 22. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia megrendezésére Székelyudvarhelyen 2022. október 3-7. között került sor, a Haáz Rezső Múzeum és az Ábel Alapítvány közös szervezésében, helyszínül pedig a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István díszterme szolgált.
Minden évben megrendezett szakmai találkozón nemcsak a múzeumokban dolgozó gyűjteménykezelők és restaurátorok, vegyészek és önálló restaurátor művészek, egyetemi hallgatók vesznek részt, hanem olyan szakemberek, akik napjainkban a műtárgyak, műemlékek, népi örökségek korszerű megőrzésével foglalkoznak.
A konferencia célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson az elmúlt időszak kárpátmedencei műemlékhelyreállítási munkálatainak, régészeti ásatásoknak, falkutatásoknak, könyvtári és múzeumi állományvédelemhez kötődő kutatások eredményeinek. A szakmai fórum elméleti és gyakorlati témák feldolgozása területén bontakozott ki, amely során az ismeretek gazdagítására három napos előadások formájában került sor, majd mindezt gyakorlati tanulmányút követte.
Az idén megrendezésre került szakmai találkozó fő témája az állományvédelem, különböző gyűjtemények és egyházi tárgyak konzerválásának-restaurálásának szükségessége, avagy újabb módszerek és technikák korszerű eszközök bemutatása, amelyekkel külföldi szakmai tapasztalat útján találkoztak az előadók. A változatos előadásokat kínáló konferencia programja ITT érhető el.
A meghívott vendégeink digitális diabemutatókkal (Power Point/Prezi) kísért prezentációk keretében tartották meg előadásaikat. A prezentációkra szánt időkeret 20 perc volt, amely után rövid 5 percet terveztünk a hozzászólásokra, felszólalásokra vagy kibontakozó vitára.
A három napos elméleti oktatás alkalmával 31 előadást hallgathattunk meg magyarországi és romániai restaurátoroktól, akik tapasztalataikat, munkájuk eredményeit osztották meg a résztvevőkkel. Többnyire magyar nyelvű előadók sorát román anyanyelvű kollegák bemutatói színesítették, ezáltal is biztosítva a magyarországi és romániai restaurátor szakmai közösség közti kapcsolatteremtést és barátságok kialakítását. Az előadások magyar nyelvűek voltak, de román szinkrontolmácsot biztosítottunk a román ajkú kollégák számára.
A továbbképzéshez hagyományosan kapcsolódik bizonyos helyreállítási/restaurálási munkálatok helyszíni megtapasztalása, régészeti feltárások látogatása is. A konferencia első napjaiban egy városi séta keretében a résztvevők megismerkedhettek a város történetével és főbb nevezetes épületeiről szóló információkkal gazdagodhattak. A harmadik nap a legújabb régészeti feltárások eredményeiről informálódhattak Sófalvi András vezetésével, amely a Székelytámadt vár bejáratánál kezdődött és a Haáz Rezső Múzeum aktuális kiállításainak bemutatásával zárult.
A restaurátor továbbképzés kétnapos tanulmányúttal folytatódott, melynek során a csíki medence és a szászföldi Medgyes környékén levő műemléktemplomok látogatására került sor. A bejelentkezett résztvevők az elmúlt három év során történt beavatkozásokat tekinthették, szemlélhették meg. A következő műemléktemplomokat sikerült meglátogatni: a csíksomlyói Gyűjtőlevéltár; Kisboldogasszony plébániatemplom Csíkrákos; „Csonkatorony” – középkori plébániatemplom Göröcsfalva; Kisboldogasszony plébániatemplom Csíkszentmihály; római katolikus templom Csíkdelne; Szent János római katolikus templom és Szent-Margit kápolna Csíkszentimre. Az utolsó nap pedig, a berethalmi evangélikus erődtemplom; a riomfalvi evangélikus templom; a szászmuzsnai evangélikus templom; nagybaromlaki evangélikus erődtemplom; a baráthelyi evangélikus templom; a szászbogácsi evangélikus erődtemplom falkép kutatási és festett faberendezések felújítási, restaurálási munkafolyamatairól hallhatunk részletgazdag helyszíni beszámolókat Mihály Ferenc vezetésével.
A szervezők és az egyetemi tanárok, hallgatók számára fontos, hogy az elhangzót előadások papír alapon is közlésre kerüljenek. Több mint két évtizede két nyelven (magyar-román) jelenik meg az ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek című periodika Romániában.
Kutatásaim során bebizonyosodott, hogy jelen pillanatban is, az egyetlen olyan szakfolyóirat, mely magyar és román nyelven írt cikkeivel, angol nyelvű kivonataival tájékoztat az aktuális konzervátori-restaurátori módszerekről, megoldásokról, eredményekről. Elsősorban a múzeumi, könyvtári, levéltári és az épített örökséget érintő állományvédelmi, megőrzési, konzerválási, helyreállítási és restaurálási legújabb irányokról, munkamódszerekről, alkalmazott technikákról, etikai, esztétikai, művészettörténeti, művészeti célkitűzésekről, kísérletekről és megvalósításokról számol be, mindezt nemzetközi és hazai restaurátorok szavaival ékesítve.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy a nyomdai úton kivitelezett periodika minden száma digitálisan is elérhető az OSZK Elektronikus Periodika Archívumában (www.epa.oszk.hu/isis) mindazok számára, akik ezen szakma után érdeklődnek, tanulni vágynak vagy ismerkednek e tudományterülettel.

Szappanyos Tünde restaurátor