XXIII. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

- szakmai beszámoló -

A XXIII. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia megrendezésére 2023. október 9-13. között került sor a Haáz Rezső Múzeum, az Ábel Alapítvány és a Haáz Rezső Alapítvány közös szervezésében, a Városháza Szent István dísztermében. Az eseményen magyarországi és romániai múzeumokban dolgozó gyűjteménykezelők és konzervátorok\restaurátorok, önálló restaurátorok, művészek és szakemberek, restaurátor szakos egyetemi hallgatók vettek részt.

A szakmai találkozót a Bethlen Gábor Alap, valamint helyi vállalkozások támogatása, illetve a résztvevők egyéni hozzájárulása révén sikerült életben tartani, biztosítva ezáltal a töretlen folytonosságot a nagy múltú szakmai fórum esetében. A több mint két évtizedes hagyománnyal rendelkező konferenciát részben a konzervatív szervezői elve, részben pedig a megújulás lehetősége élteti. A rendszeres résztvevők között több olyan szakembert számlálhatunk, akik az évek során egyetlen alkalmat sem szalasztottak el, másfelől pedig az erdélyi és magyarországi egyetemi hallgatók jelenléte (utóbbiak főként az Ábel Alapítvány hozzájárulása révén) mindig új személyek bevonását jelenti.

A három napos elméleti oktatás alkalmával 27 előadás hangzott el, olyan szakemberektől, akik szívesen osztották meg a résztvevőkkel saját tapasztalataikat, munkájuk és kutatásaik eredményeit. A változatos előadásokat kínáló konferencia programja ITT érhető el.

Ezúttal a szervezői elv nem rögzített kötött tematikát, de a bejelentkező előadók tematikáit csoportosítva az alábbi kategóriákat határozhattuk meg: (1) műtárgymásolatok, kísérletezések készítése; (2) újrarestaurálások és rekonstrukció, helyreállítások; (3) fototehnikai eljárások, különböző egyéni konzerválási-restaurálasi megoldások eredményei.

Az esemény első három napját a vetített képes előadások és ezekhez fűződő szakmai viták merítették ki. Ugyanakkor a szervezők figyeltek arra, hogy ezeket a napokat is kiegészítő programpontokkal színezzék: reprezentatív kiállításmegnyitó keretében betekintést nyerhettek a Haáz Rezső Múzeum szakmai tevékenységébe, hiszen a konferencia keretében nyílt meg az intézmény új időszakos kiállítása Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Jezsuiták Erdélyben címmel; dr. Sófalvi András ásatásvezető régész vezetésével betekintést nyerhettek a restaurálási folyamat alatt álló Székelytámadt vár területén intenzív tempóban zajló régészeti munkálatokba, megismerve ezen a téren újdonságnak számító tudományos eredményeket; egy igen jelentős szakmai kiadvány, Mihály Ferenc–Szász Erzsébet szerzőpáros Míves famunkák Erdélyben - Ácsmunkák, asztalosmunkák a XV-XVI. századból című kiadványának bemutatójára és a szerzők szakmai előadására is sor került.

A konferencia kétnapos tanulmányúttal folytatódott, melynek során az első nap – Mihály Ferenc restaurátor vezetésével – a garati, a kőhalmi, sövénységi, szászbudai, rádosi és miklóstelki evangélikus templomokba látogattak a résztvevők. Az utolsó napon pedig világi és egyházi műemlékekben az elmúlt évek restaurálási munkálatait tekinthették meg: az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyt és helyi református templomot, a gyulakutai és egrestői református templomokat, tovább a szentdemeteri katolikus templom- és falképrestaurálási folyamatról Szőcs János restaurátor helyszíni esettanulmányával ismerkedhettek meg. A tanulmányút zárómomentumaként Marosvásárhely két ikonikus műemlékének restaurálási problematikája került terítékre: a Teleki Téka és a Vártemplom helyszíni bemutatóit Kis Lóránd restaurátor végezte.

A konferencia zárszavakét megfogalmazott az igény a folytatásra, illetve a múzeum részéről a következő konferencialakalom megszervezése melletti elköteleződésre. A szervezők törekvése töretlen, s amennyiben az anyagi erőforrások lehetővé teszik, ebben az évben bemutatott előadások szerkesztett tanulmányok formájában (a teljes román fordítással és angol nyelvű kivonatok kíséretében) kiadásra kerülnek az ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek című periodikában, amely Románia legszínvonalasabb ilyen jellegű szakmai folyóirata.